8,4 miljo­ner till digi­ti­se­ring av efter­frågad samling

Kungliga Vitterhetsakademien har tilldelat Riksantikvarieämbetet och KB sammanlagt 8,4 miljoner kronor för ett gemensamt forsknings- och digitiseringprojekt.

En ritning över en gammal grav.Förstora bilden

Gånggriften Odens grav, Västergötland, som undersöktes i början av 1800-talet. Foto: Lars Kennerstedt

I projektet kommer arkivhandlingar som speglar Riksantikvarieämbetets och Vitterhetsakademiens äldsta historia, från tidigt 1600-tal till sent 1800-tal, att digitiseras. Handlingarna är unika eftersom Riksantikvarieämbetet som myndighet har gamla anor och att dess verksamheter spände över flera ämnesområden, däribland kulturminnesvård.

Myndigheten bildades redan under början av 1600-talet och på 1780-talet tog Vitterhetsakademien över ansvaret för kulturminnesvården.

– I samlingarna hittar du allt från antikvariska fältanteckningar, kungliga brev till handlingar som speglar hur myndigheten organiserat, planerat och styrt sin verksamhet över tid, säger Ola W Jensen, projektledare vid Riksantikvarieämbetet.

Målet med projektet är att digitalt tillgängliggöra arkivhandlingar som bevaras i Riksantikvarieämbetets och Kungliga bibliotekets respektive arkiv och att parallellt genomföra vetenskapliga studier på detta material.

Söktjänsten Manuscripta utvecklas vidare

KB:s material kommer att tillgängliggöras i Manuscripta Länk till annan webbplats., som är en nationell forskningsinfrastruktur för medeltida och tidigmoderna handskrifter i Sverige.

– Det är glädjande att Vitterhetsakademien på det här sättet även bidrar till utvecklingen av Manuscripta. Infrastrukturen är särskilt anpassad för denna typ av handlingar och en värdefull resurs både för forskare och allmänheten, säger Christopher Natzén, forskningsstrateg på KB.