Läs e-böcker på jiddisch

Nu finns e-böcker på jiddisch i Bläddra, KB:s app med litteratur på nationella minoritetsspråk. Tjänsten är gratis för alla att ladda ner och använda.

Ipad och telefon med böcker på jiddisch i KB:s app Bläddra.

Inledningsvis innehåller Bläddra cirka 20 titlar på jiddisch, för såväl barn som vuxna. Några exempel är bilderboken Dos Nisele (Nöten) av Sara Schulman och Karl Kjäll, pekboken Hinter gardin in a yidisher heym (Bakom gardinen i ett judiskt hem) av Nikolaj Olniansky samt poesisamlingen Benkshaft av Michael Felsenbaum.

Minoritetsspråk sedan 2000

Jiddisch, som ordagrant betyder ”judiska”, har en ungefär tusenårig historia. Språket växte fram i Central- och Östeuropa och är ett germanskt språk med inslag av hebreiska, arameiska, polska och ukrainska. Språket finns i flera dialekter och skrivs med det hebreiska alfabetet.

Sedan år 2000 är jiddisch ett av Sveriges nationella minoritetsspråk. Det innebär att samhället har ett ansvar att skydda och främja språket.

Mer information

Ladda ner appen direkt:

Bläddra innehåller e-böcker på de nationella minoritetsspråken jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. Målet är att appen även ska fyllas på med finska böcker.