KB:s pressarkiv fram till 1906 finns nu digitalt

Nu finns alla KB:s svenska dagstidningar fram till år 1906 i digital form. Det betyder att KB:s söktjänst innehåller 6,6 miljoner sidor som är helt fria att ta del av – framför allt från dagstidningar, men också en del tidskrifter. De senaste årens stora digitisering har möjliggjorts av en donation från Arcadia.

En gulnad dagstidningssida med texten "Norrlands-posten".

Norrlands-posten, 5 september 1837.

Arcadia, en välgörenhetsstiftelse grundad av Lisbet Rausing och Peter Baldwin, bidrog med 45 miljoner till ett särskilt projekt. Målet var att digitisera allt som återstod av KB:s pressarkiv fram till utgivningsåret 1906. Projektet pågick under fyra och ett halvt år och slutfördes i maj. Då hade 4 563 698 sidor från 1 443 olika tidningstitlar digitiserats och tillgängliggjorts i söktjänsten Svenska dagstidningar.

Sammanlagt innehåller tjänsten nu 6,6 miljoner sidor från närmare 1 500 tidningar och tidskrifter, som är helt fria för alla ta del av. Tidningarna spänner över 260 år och kommer från Sveriges alla hörn.

Mer digitisering kräver finansiering

Sedan 2014 digitiserar KB löpande alla nya svenska dagstidningar som kommer ut i Sverige. För att kunna tillgängliggöra även äldre tidningar digitalt är vi beroende av extern finansiering. Nu återstår åren 1907–2013, ungefär 125 miljoner sidor, som i dagsläget bara finns i fysisk form.

KB letar ständigt efter nya möjligheter att utöka sina digitala samlingar. Om du vill veta mer eller har förslag, kontakta oss gärna på adressen svedag@kb.se.

Svenska dagstidningar

I tjänsten Svenska dagstidningar går det att utforska nästan 400 år av svensk presshistoria. Tidningar som är äldre än 115 år är helt fria att ta del av hemifrån. Nyare material måste av upphovsrättsskäl läsas på KB, eller något annat bibliotek som har tjänsten.