KB:s remissvar angå­en­de vacci­na­tions­­be­vis

KB har svarat på regeringens promemoria om vaccinbevis, som bland annat berör bibliotekens verksamhet. KB är positivt till att bibliotek lyfts fram som en samhällsviktig funktion där vaccinbevis inte ska användas.

En kvinna i blå kavaj och blont hår.

Foto: Jann Lipka

KB delar regeringens bedömning att det bör finnas en beredskap för att använda vaccinationsbevis vid fler verksamheter än allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Samtidigt välkomnar KB att promemorian betecknar bibliotek som centrala samhällsfunktioner, där vaccinationsbevis inte ska användas.

– Begränsad tillgång till bibliotek är ett stort ingrepp i allas lika möjlighet till information, kunskap och åsiktsbildning. Det är därför avgörande att regeringen lyfter biblioteken som samhällsviktig verksamhet i det här sammanhanget, säger riksbibliotekarie Karin Grönvall.

KB välkomnar också att biblioteken ska kunna besökas utan krav på vaccinationsbevis även om de är belägna i ett köpcentrum, varuhus eller i en galleria.

För allmänna sammankomster på bibliotek gäller samma regler kring vaccinationsbevis som i andra verksamheter, enligt ändringarna sedan 1 december.

Läs hela remissvaret

Kontakt

Anja Dahlstedt, avdelningschef för Bibliotekssamverkan och forskningsstöd
anja.dahlstedt@kb.se
010-709 31 86