Tryckfrihets­förordningen nominerad som världsminne

Det svenska Unescorådet har nominerat Tryckfrihets­förordningen från 1766 till världsminneslistan. Bakom nomineringen står Riksarkivet och KB.

Gammal publikation med gulnat papper och text som berättar att detta är tryckfrihetsförordningen från 1766.

Foto: Jens Östman/KB

Yttrandefrihet betraktas i dag som en grundläggande mänsklig rättighet som möjliggör de andra rättigheterna. Den svenska tryckfrihetsförordningen från 1766 anses vara den första i världen – och den etablerade även den svenska offentlighetsprincipen som var världsunik i nästan två sekel.

Nomineringen till världsminneslistan omfattar de källor på Riksarkivet som berättar om lagstiftningens tillkomst. Dessutom ingår en del av det som blev resultatet av förordningen: trycksaker och pamfletter som i dag förvaras på KB. Tillsammans dokumenterar materialet ett viktigt steg i de mänskliga rättigheternas utveckling och demokratins framväxt.

Unescos Världsminnesprogram

Unescos Världsminnesprogram (Memory of the World) grundades 1992 och uppmärksammar det skrivna kulturarvet. Världsminnen kan vara av papper, pergament, trä eller i form av film, foton och filer. Idén är att de bidrar till kunskapsbyggande och informationsinhämtande och därmed är en del av yttrandefriheten.

Läs mer