Två nya tidskrifter i KB:s tidningstjänst

KB:s digitaliserade dagstidningar får nu sällskap av två tidskrifter: Svensk kemisk tidskrift och den vetenskapliga vänsterorienterade publikationen Häften för kritiska studier.

Omslag från två tidskrifter: En har en svensk flagga som bakgrund och texten "Kemisk tidskrift" och den andra har en beige bakgrund och texten "Häften för kritiska studier".

Svensk kemisk tidskrift är medlemstidning för Svenska kemisamfundet, en ideell förening som arbetar för att sprida kunskap om kemi. Det första numret utkom år 1887, då under namnet Kemiska notiser. Tidskriften är fortfarande aktiv, och i KB:s söktjänst Svenska dagstidningar kan du utforska de 1481 nummer som gavs ut fram till och med 2020.

Digitaliseringen har utförts med stöd av stiftelsen Bengt Lundqvists minne.

Häften för kritiska studier startades inom gruppen Unga Filosofer och var en del av 1960-talets radikala nordiska universitetsmiljöer. Första numret utkom hösten 1968 och sedan publicerades mer än 200 nummer fram till det senaste numret år 2012. Tidskriften har inriktat sig på humaniora och samhällsvetenskap och innehåller texter kring teman som politisk ekonomi, rasism, genusteori och medieanalys.

Digitaliseringen har finansierats av föreningens medlemmar.

Tillgängliga på plats i KB

Av upphovsrättsliga skäl är de båda tidskrifterna endast tillgängliga på KB i Humlegården, Stockholm. Välkommen att söka fram dem i tjänsten Svenska dagstidningar Länk till annan webbplats. på plats i vår tidningsläsesal!