KB:s sajt får utmärkelse i webbtillgänglighet

Kb.se är en av få offentliga webbplatser som klarar kraven på tillgänglighet. Det framgår av 2021 års Inkluderingsbarometer, som utförs av företaget Funka.

Fyra glada personer med blombukett och diplom står på en trappa.

Anders Hejll, Maia Dexander, Jan Lundin (vd Funka), Jo Barker och riksbibliotekarie Karin Grönvall.

För drygt ett år sedan trädde Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service i kraft. Enligt den är offentliga aktörer skyldiga att anpassa sina webbplatser så att de är tillgängliga för alla, oavsett funktionsvariation.

Funka har testat 1748 offentliga webbplatser utifrån tio utvalda krav i lagen. Av dem var det endast sju som klarade kraven, däribland kb.se. Det innebär att sajten fungerar bra för personer med synnedsättning, motoriska eller kognitiva nedsättningar samt läs- och skrivsvårigheter.

Funka är ett företag som utbildar och ger stöd inom området webbtillgänglighet. Läs mer om resultatet av årets Inkluderingsbarometer Länk till annan webbplats..