fullskärmsbild

Skönlitteraturen ökar – och pandemin syns i utgivningen

Förra året registrerades 11 875 nya tryckta böcker på KB. Det är något färre än under 2019, men i stort sett ingen dramatisk minskning. Dessutom flödar redan böcker om coronapandemin in till biblioteket, enligt rapporten Nationalbibliografin i siffror 2020.

Illustration i olika nyanser av grönt. Vågor rör sig som kurvor över bilden och små prickar i olika färger syns här och där.

KB är Sveriges nationalbibliotek och samlar in alla böcker som trycks och sprids i landet. I rapporten Nationalbibliografin i siffror presenteras statistik för de tryckta böcker som registrerades under föregående år. Med hjälp av siffrorna går det att få syn på trender i bokutgivningen som helhet.

Det ser ljust ut för alla som gillar fysiska läsupplevelser. Utgivningen av tryckta böcker är fortfarande stabil, enligt årets rapport.

– Antalet nya böcker har legat runt 12 000 per år sedan 2014, men förra året hamnar antalet strax under. Nedgången är inte dramatisk, utan det rör sig endast om en procent färre böcker än under 2019, säger Ylva Sommerland, bibliotekarie och ansvarig för Nationalbibliografin i siffror.

Skönlitteraturen ökar

Andelen facklitteratur är fortfarande något större i utgivningen, men skönlitteraturen fortsätter att öka. Förra året registrerades totalt 5746 skönlitterära böcker, vilket är den högsta siffran sedan mätningarna startade. Om man enbart räknar skönlitteratur för vuxna är antalet 2577. Skönlitteratur för vuxna med svenska som originalspråk, såväl som översatt skönlitteratur för vuxna, ökade under 2020.

I årets rapport går det även att se vilka böcker ur 2020 års utgivning som finns på flest svenska bibliotek. Tio-i-topp-listan domineras till stor del av romaner. Men på både plats ett och två finns fackböcker, Herrarna satte oss hit av Elin Anna Labba och Familjen av Johanna Bäckström Lerneby. På tredje plats hamnar Lydia Sandgrens Samlade verk.

Tema: Pandemin och andra kriser

Nationalbibliografin i siffror tar alltid ett särskilt grepp om ett aktuellt tema, för att se hur det avspeglas i bokutgivningen. Den här gången handlar det om kriser och katastrofer i allmänhet och coronapandemin i synnerhet. Trots att det bara är drygt ett år sedan viruset klassades som en pandemi har det redan gjort avtryck. I 2020 års utgivning finns över 50 titlar som på ett eller annat sätt tar upp ämnet.

– Det är ovanligt att en aktuell händelse syns så tydligt i bokutgivningen samma år som den pågår. Samtidigt påverkar coronaviruset alla människor i hela världen. Lockdown och restriktioner har också skapat utrymme för skrivande. De böcker som hittills kommit ut i ämnet är framför allt dagböcker och antologier, men här finns även exempel på poesi och romaner, säger Ylva Sommerland.

Läs rapporten!

Ladda ner rapporten och fördjupa dig i siffror, diagram och visualiseringar av statistiken.

Tidigare år har KB bland annat gjort närstudier av klimatberättelser, egenutgivning och översättningstrender. Läs gärna mer om vårt arbete med den svenska nationalbibliografin.