Brukspatron i brytningstid – dagbok om sekelskiftet 1800

Brukspatronen Carl Daniel Burén dokumenterade sin vardag under 35 år. Nu ger KB ut hans 3 400 sidor långa dagbok, som berättar om tiden kring sekelskiftet 1800.

En rad med dagböcker i förgyllda omslag.

Carl Daniel Burén, ägare till Boxholms bruk i Östergötland, noterade såväl den egna läsningen som platser han besökt och personer han mött. Anteckningarna sammanfördes till en dagbok över tidsperioden 1790–1815. Sedan 2012 ingår den i KB:s samlingar.

Med sina nära 3 400 sidor är dagboken ett unikt tidsdokument och en viktig kultur- och personhistorisk källa. Korta anekdoter och längre beskrivande avsnitt förmedlar levande bilder från det sengustavianska Sverige.

Två nya publikationer

Carl Gustaf Burén, ättling till brukspatronen, har renskrivit texterna och även författat en introduktion. Dessa ger nu KB ut.

Brukspatron i brytningstid. En introduktion till Carl Daniel Buréns dagböcker 1790–1815

Introduktionen ger en presentation av dagboksförfattaren samt en beskrivning av textens tillkomst och innehåll. Den visar också de principer som använts för renskriften. Här finns dessutom en översiktlig innehållsförteckning och ett personregister.

Boken går att låna på bibliotek, att köpa i bokhandlar och att ladda ner som pdf.

Brukspatron i brytningstid. En fullständig renskrift till Carl Daniel Buréns dagböcker 1790–1815

De renskrivna dagböckerna i sin helhet, som enbart finns i elektronisk form. Ta del av dem direkt genom att ladda ner publikationen som pdf (24 MB).

Föreläsning om dagböckerna 19/2

Onsdagen den 19 februari samtalar Carl Gustaf Burén med Jonas Nordin, professor i bok- och bibliotekshistoria, om den nyutkomna boken.

KB:s utgivning: Acta-serien

KB ger ut publikationer på olika teman som en del av bibliotekets så kallade Acta-serie. Se listan över tidigare utgivna böcker inom serien, samt andra skrifter från KB.