Utforska Stockholmstidningen 1889–1915!

Nu finns de 25 första åren av Stockholmstidningen i KB:s onlinetjänst Svenska dagstidningar.

Framsidan av Stockholmstidningen 19 september 1892. Ett gulnat blad med olika artiklar och reklamannonser.

Stockholmstidningen grundades 1889 och seglade inom loppet av tio år upp som Nordens största dagstidning – en position som den sedan behöll i flera decennier. Under sin storhetstid hade tidningen en upplaga på över 100 000 exemplar.

Fritt online och sökbart på ditt bibliotek

De nummer av Stockholmstidningen som kom ut 1889–1902 kan du läsa fritt på nätet. Dessa tidningssidor går det dessutom att ladda ner. Av upphovsrättsliga skäl måste du besöka ett bibliotek för att ta del av årgångarna 1903–1915.

KB:s onlinetjänst Svenska dagstidningar finns, förutom på KB, även på 16 universitets- och högskolebibliotek runt om i landet. Tjänsten samlar över 400 tidningstitlar som i olika grad digitaliserats av KB. Totalt innebär det 19 miljoner sidor.

Lär dig mer och börja söka bland dagstidningarna här!