Hammarskjöldsamling blir världsminne

Dag Hammarskjöldsamlingen på Kungliga biblioteket (KB) har upptagits i Unescos förteckning över viktiga dokument och samlingar som ett världsminne. Det är KB som förvaltar arkivet och som nominerade det till Unescos lista.

Ett svart fodral med Hammarskjölds nobelpris, ett svartvitt fotografi av honom rökandes cigarr, ett gult dokument och hans bruna portfölj.

Samlingen innehåller bland annat dokument kring FN, manuskript, brev och personliga dokument.

– Det här är en samling som har sitt ursprung i en viktig del av FN:s historia. Därför har den också stor betydelse för förståelsen av den politiska utvecklingen internationellt. Frågorna om politiska rättigheter och internationell rätt är precis lika aktuella idag som de var under kalla kriget, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Även Alice Bah Kuhnke, demokrati- och kulturminister, välkomnar utnämningen:

– Dag Hammarskjölds arkiv är en del av vår historia. Att möjliggöra att fler får del av det som varit, är att bygga för framtiden.

Dag Hammarskjöld (1905–1961) är en av Sveriges mest kända och inflytelserika personer. Han var FN:s generalsekreterare från 10 april 1953 till 18 september 1961 när han omkom i en flygkrasch under ett fredsuppdrag i Kongo. Dag Hammarskjölds arkiv donerades efter hans död till Kungliga biblioteket i Stockholm, där det fortfarande förvaras.

– Det är fantastiskt roligt och samtidigt förpliktigande att Dag Hammarskjölds arkiv på Kungliga biblioteket nu utsetts till världsminne av Unesco, säger riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg.

Mats Djurberg, generalsekreterare på Svenska Unescorådet, lägger till:

– Världsminnen som Dag Hammarskjölds arkiv är avgörande för att vi ska kunna förstå världen, minnas historien och lära av den. Arkivet täcker en viktig tid i FN:s historia.

Samlingen innehåller bland annat dokument kring FN, manuskript, brev och personliga dokument om världspolitik och omfattar ca 45 hyllmeter, i huvudsak på engelska. Samlingens arkivförteckning finns i databasen Arken Länk till annan webbplats..

Tillsammans med Fredsarkivet, Folke Bernadotteakademin (FBA) digitaliserar KB just nu FN-delen av samlingen. Det materialet kommer att tillgängliggöras via Fredsarkivet där FBA samlar dokumentation kring Sveriges fredsbevarande insatser.