Du är här: Biblioteket
Gå till:
Samverkan och utveckling
fullskärmsbild

Nationell biblioteks­strategi

Nu är den här – Sveriges första nationella biblioteksstrategi. Här kan du både ta del av strategin och alla de rapporter och filmer som ligger till grund för förslaget.

Omslag till utredningen om en nationell biblioteksstrategi.
Ladda ner förslag till nationell biblioteksstrategi.
Du kan även låna strategin via ditt bibliotek eller beställa via din (nät)bokhandel.
Kontakt

Erik Fichtelius, nationell samordnare
Telefon: 010-709 30 27
E-post: erik.fichtelius@kb.se

Eva Enarsson, utredare
Telefon: 010-709 31 48
E-post: eva.enarson@kb.se

Press och media

Se dokumentärfilmen som tagits fram som ett komplement till strategin.

DN Debatt, 7 mars 2019: "Massdigitalisera Sveriges kunskaps- och kulturarv"länk till annan webbplats.

Presentationen av strategin och överlämningen av förslaget till kultur- och demokratiminister Amanda Lind finns på KB:s Youtube-kanallänk till annan webbplats.

Allt material från strategin är fritt att använda!

Uppdraget

2015 beslutade regeringen att KB skulle ta fram ett förslag till en nationell biblioteksstrategi. Regeringsuppdraget innebar att KB skulle föreslå långsiktiga mål och strategier för att främja samverkan och kvalitetsutveckling i hela det allmänna biblioteksväsendet.

I uppdraget ingick bland annat att belysa:

  • bibliotekarieyrkets roll och förutsättningar,
  • bibliotekens roll för att främja litteraturens ställning,
  • bibliotekens roll för att främja det demokratiska samtalet, den fria åsiktsbildningen och förmågan till kritisk analys och källkritik.

KB skulle även, tillsammans med berörda aktörer inom skolområdet, göra en analys av vilka utvecklingsbehov som finns för skolbiblioteken för att de i ökad grad ska kunna främja språkutveckling och stimulera till läsning.

Vidare ingick att fortsätta verksamheten med att tillgängliggöra e-böcker via den nationella katalogen Libris.

Uppdraget löpte över tre år och till samordnare utsågs Erik Fichtelius.

The strategy will soon be released in English.