Om oss

KB är ett bibliotek och en myndighet. Ytterst handlar vårt uppdrag om demokrati, jämlikhet och fri åsiktsbildning.

Det här gör vi

Ett bibliotek – många olika uppdrag

KB är både ett publikt bibliotek och en myndighet som samverkar med andra bibliotek. Därför har vi en bred verksamhet.

Läs om KB:s olika uppdrag
Styrning och organisation

En myndighet med riksbibliotekarie

Eftersom Kungliga biblioteket är en myndighet får vi vårt uppdrag från regeringen.

Så här styrs KB
Kontaktuppgifter

Kontakta oss för att få hjälp

Har du frågor om något som rör KB? Välkommen att ringa eller mejla dina tankar, funderingar och synpunkter.

Se hur du kontaktar oss