Viktigt att veta

När du använder URN:NBN finns det några saker som är bra att känna till.

  • Om en resurs revideras ska den tilldelas ett nytt URN:NBN, men endast om innehållet har förändrats väsentligt (inte bara rättelser av skrivfel). Ett tidigare använt URN:NBN får aldrig återanvändas till en annan resurs. Digitala resurser som uppdateras ofta bör inte tilldelas URN:NBN.
  • Det är viktigt att URN:NBN anges i metadata, till exempel vid leverans av e-plikt. Om möjligt kan URN:NBN även placeras i den digitala resursen och då helst på ett väl synligt ställe, till exempel i samband med titel, utgivaruppgifter eller i sidhuvud.
  • Att referera till en resurs som har URN:NBN, till exempel i ett mejl, på en webbsida, eller i en bibliotekskatalog, görs bäst genom att bädda in resursens URN:NBN i en http-länk med en fråga till URN-resolvern. Exempel: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-145673
  • KB måste meddelas vid förändringar, som vid byte av URL till källfilen, ändrade kontaktuppgifter eller om organisationen upphör.
Har du några frågor?

Kontakta oss gärna på e-plikt@kb.se

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?