Källfil

Källfilen är själva kärnan i URN:NBN. Det är en XML-fil där organisationen förtecknar alla URN:NBN som används och vilka URL:er (http-adresser) varje URN:NBN ska peka mot.

När en elektronisk resurs förses med URN:NBN möjliggörs enklare och säkrare återsökning och identifikation av den, under förutsättning att resursens URN ansluts till KB:s URN-resolver (uppslagstjänst).

Det går i korthet ut på att den organisation som använder URN:NBN skapar en källfil och placerar den på en server som URN-resolverns insamlingsrobot kan komma åt. URL till källfilen anges i ansökningsformuläret.

Tänk på att det är viktigt att anmäla till KB om URL:en till källfilen ändras.

Resolverns uppgift är att med jämna mellanrum läsa av källfilen för att säkerställa att varje URN:NBN pekar mot korrekt plats (URL) där resursen befinner sig. Vid ändring av URL för en resurs behöver organisationen enbart ange den nya URL:en i källfilen, därmed återfinns resursen med URN:NBN på den nya URL-adressen.

Testa URN-resolvern Länk till annan webbplats.

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?