Bestånds­de­lar­ i URN:NBN

Här beskriver vi hur man bygger upp ett URN:NBN och ger exempel på hur dessa kan se ut.

Endast en organisation per land får administrera URN:NBN – i Sverige är det KB. Den del i URN:NBN som står för Sverige är ”se”.

Undernamnrymd

Svenska organisationer kan ansöka hos KB om en undernamnrymd som då läggs på namnrymden ”urn:nbn:se” efter ett kolon (:). KB rekommenderar att organisationens domännamn används som undernamnrymd. Det unika nummer som organisationen sedan tilldelar resursen läggs till efter ett bindestreck (-).

Exempel

urn:nbn:se:scb-2016-be18sm1601_pdf

Flera undernamnrymder

En organisation kan ansöka om flera undernamnrymder, med en källfil för varje. De olika undernamnrymderna kan också bestå av underindelningar. Varje sådan ”under-undernamnrymd” åtskiljs med ett kolon (:).

Två exempel

urn:nbn:se:kb:sou-7265802
urn:nbn:se:kb:publ-19

Följande tecken får inte användas i undernamnrymd eller löpnummer:
Å, Ä, Ö, å, ä, ö, %, /, ?, #

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?