Är URN:NBN något för oss?

Den svenska URN-tjänsten bygger på en distribuerad delegeringsmodell. Det betyder att ansvaret för att den ska fungera delas mellan KB och de organisationer som använder sig av tjänsten.

KB beviljar endast användning av URN:NBN till stabila organisationer som kan visa på en långsiktighet i hantering och lagring av egen digital utgivning.

För att börja använda URN:NBN måste ni ansöka om en undernamnrymd, den del av ett URN:NBN som identifierar organisationen. Först när denna godkänts och registrerats av KB kan organisationen börja tilldela sina resurser URN:NBN. Gå till instruktioner för ansökan av undernamnrymd.

Delat ansvar

Teknisk kompetens behövs för att kunna generera enstaka nummer samt upprätta och hantera en källfil i XML-format. Organisationens källfil fungerar som ett register över varje tilldelad URN:NBN med en pekare till den webbadress (URL) där resursen, eller metadata om resursen, finns.

KB ansvarar för att administrera registret över godkända undernamnrymder samt förvalta URN-resolvern som regelbundet läser av aktuell information från de deltagande organisationernas källfiler.

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?