ISSN

ISSN (International Standard Serial Number) är ett internationellt system för identifikation av seriella resurser såsom tidskrifter och dagstidningar.

Tilldelning och registrering av ISSN styrs av ISO 3297, ISSN guidelines samt Huvudprinciper för bedömning av pliktleveranser på Kungliga biblioteket. Ett ISSN är knutet till titeln på den seriella resursen. ISSN är ett åttasiffrigt nummer som består av sju siffror samt en kontrollsiffra som kan vara ett X.

En titel kan bara ha ett ISSN och om titeln ändras ska resursen ha ett nytt ISSN. Även en resurs som går från att vara tryckt till att ges ut elektroniskt ska ha ett nytt ISSN för den elektroniska utgåvan. Det beror på att olika fysiska format kräver olika ISSN.

Viktigt att veta

  • ISSN är knutet till titeln, inte utgivaren.
  • ISSN ger inte något namnskydd, inget upphovsrättsligt- eller annat juridiskt skydd.
  • ISSN innebär ingen kvalitetsbedömning.
  • ISSN är inte obligatoriskt.
  • På publikationer utgivna i Sverige, med svenskt ISSN, måste utgivarens namn och svenska adress stå angivet på eller i publikationen.
Blågrön text mot vit bakgrund, där det står: ISSN Portal. The Global Index For Continuing Resources
Logotype för ISSN Sverige
Kontakt

ISSN Sverige
E-post: issn@kb.se

Sommarstängt 22 juli–2 augusti.

Läs innan du ansöker om ISSN

Seriella resurser kan få ISSN. En seriell resurs har en övergripande titel som ska anges på varje nummer och som regel numrering eller datering av något slag. Utgivningen ska inte ha något i förväg bestämt slut. Exempel på seriella resurser är tidskrifter, dagstidningar, årsböcker och vissa webbplatser och databaser.

ISSN Sverige tilldelar nummer till seriella resurser, såväl tryckta som elektroniska. Resurserna ska vara utgivna i Sverige. Utgivaren ska ha svensk adress.

Publikationerna ska också falla inom ramen för vad som katalogiseras för Nationalbibliografin enligt Huvudprinciper för bedömning av pliktleveranser, bestämda av KB.

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?