Ansök om undernamnrymd

För att kunna tilldela URN:NBN till elektroniska resurser måste organisationen först ansöka om en undernamnrymd hos KB. Här kan du läsa om hur ansökan fylls i innan du tar dig vidare till formuläret.

Så här fyller du i ansökan:

  • Ange önskad undernamnrymd, eller undernamnrymd och under-undernamnrymd åtskilda med ett kolon (:), samt adress- och kontaktuppgifter för organisationen. Administrativ och teknisk kontakt kan vara samma person. Eventuella felmeddelanden skickas alltid till den tekniska kontakten.
  • Källfilen ska finnas på en åtkomlig server hos organisationen innan ansökan om undernamnrymd görs. Om ni inte redan har tillgång till en källfil går det bra att ladda ned en mall här. Länk till annan webbplats.
  • Namn i förkortad form = skriv namn på önskad undernamnrymd. KB rekommenderar att domännamnet används.
  • Beskrivning av källfilen = kort beskrivning av vad källfilen är till för, till exempel: Rapporter publicerade av [organisationens namn].
  • URL till källfilen = Ange URL (webbadress) till källfilen.
  • Intervall mellan inläsningarna = Ange antal minuter mellan inläsningar. Om fältet lämnas tomt får det värdet 1440 vilket betyder att KB hämtar uppgifter från källfilen en gång om dagen.
Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?