Exempel på leverantörer

Både myndigheter och så kallade enskilda aktörer ska leverera elektroniskt material till KB. Nedan hittar du exempel på några av dessa, vad de levererar och hur de brukar gå tillväga.

Myndigheten/kommunen

Publicerar rapporter, broschyrer, årsredovisningar och informationsmaterial. Publikationerna är leveranspliktiga om de riktar sig till allmänheten. Webbplatsen i sig är inte leveranspliktig, inte heller pressmeddelanden, blanketter eller interna arbetsdokument. Myndigheten/kommunen levererar genom webbuppladdning eller automatiserade flöden, beroende på hur mycket som publiceras. Flera leveransmetoder kan kombineras.

Dagstidningen/nyhetssajten

Publicerar artiklar, ljudklipp och filmklipp på sin webbplats. Dessa är leveranspliktiga. När det finns tryckt material levereras detta som vanligt av tryckeriet medan tidningen själv levererar det webbunika materialet via RSS. Tidningen/nyhetssajten utvecklar ett eller flera RSS-flöden som följer KB:s specifikationer.

Stora filmbolaget

Ger ut en stor mängd filmer per år med tillhörande trailrar, texter, artiklar och bilder. Allt extramaterial och de filmer som endast publiceras digitalt är leveranspliktigt enligt e-pliktslagen. Filmbolaget levererar och paketerar enligt den specifikation som KB har för FTP.

Lilla filmbolaget

Ger ut en till två filmer om året som publiceras i flera olika vodtjänster, samt tillhörande trailrar. Både filmer och trailrar är leveranspliktiga. Lilla filmbolaget levererar filmer och trailrar genom att ladda upp filerna på KB:s webbplats för e-plikt. Länk till annan webbplats.

E-boksförlaget

Ger ut e-böcker/ljudböcker som finns att köpa och ladda ner från ett antal olika tjänster. Materialet är leveranspliktigt om det är yrkesmässigt utgivet och riktar sig till en svensk publik. Förlaget levererar genom att ladda upp filerna på KB:s webbplats för e-plikt Länk till annan webbplats.. Finns boken även i tryckt form ska den digitala versionen inte levereras.

Stora musikbolaget

Ger ut musik som publiceras i ett antal olika tjänster, exempelvis Spotify. Musiken är leveranspliktig om den har svenskt upphov samt riktar sig till en svensk publik. Musikbolaget levererar materialet via FTP enligt KB:s specifikationer.

Lilla musikbolaget

Det lilla musikbolaget ger ut upp till en handfull releaser per år. Musiken är leveranspliktig om den är yrkesmässig och har svenskt upphov samt riktar sig till en svensk publik. Leverans sker genom att ladda upp filerna på KB:s webbplats för e-plikt. Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

I vårt forum kan du ställa egna frågor om e-plikt eller läsa vad andra har skrivit: Forum för e-plikt Länk till annan webbplats.

Frågor på e-post besvaras varje vardag.
E-post: e-plikt@kb.se

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?