E-plikt för enskilda aktö­rer

Ger du ut elektroniskt material som riktar sig till en svensk publik? Producerar din tidning webbexklusivt innehåll? Då kan du behöva leverera e-plikt. På den här sidan hittar du en guide som steg för steg går igenom vad som ska levereras, när, var och hur.

Det här gäller för leverans av elektroniskt publicerat material som är utgivet av enskilda aktörer.

Enskilda aktörer med leveransplikt

Enligt e-pliktslagen (2012:492) ska enskilda aktörer leverera elektroniskt material om dessa:

 • yrkesmässigt ger ut eller producerar elektroniskt material såsom e-böcker och e-tidskrifter eller musik som bara publicerats elektroniskt.
 • har ett automatiskt grundlagsskydd för sin elektroniska utgivning, såsom massmedieföretag, organisationer eller föreningar.

Observera även att svensk verksamhetsadress är ett av grundkriterierna.

Svenska förhållanden

Materialet ska även röra svenska förhållanden. Det betyder att något av dessa kriterier måste uppfyllas:

 • Materialet riktar sig huvudsakligen till allmänheten i Sverige.
 • Materialet är helt eller delvis på svenska.
 • Materialet har svenskt upphov eller är utfört av en svensk upphovsperson.

Tips!

Vi har samlat en rad exempel på leverantörer så att du lättare kan identifiera vilken grupp du tillhör. Se exempel på leverantörer.

Frågetecken
Del av Sveriges kulturarv
Webbunikt
Forum för e-plikt
 • Enligt e-pliktslagen innebär det ”en avgränsad enhet av en elektronisk upptagning med text, ljud eller bild som har ett på förhand bestämt innehåll som är avsett att presenteras vid varje användning. Det elektroniska materialet ska vara av avslutad och permanent karaktär.”

 • Med en avgränsad enhet avses i detta fall en elektronisk fil, oavsett omfång.

 • När den som publicerar materialet inte längre fortlöpande för in eller ändrar informationen, eller om kommentarsfunktionen stängs, kan det vara ett tecken på att materialet är att betrakta som avslutat. Det kan gälla för exempelvis artiklar med kommentarsfält.

  Filer som förs fortlöpande får inte sammanblandas med filer som publiceras i olika upplagor eller versioner. De senare är leveranspliktiga, eftersom varje upplaga eller version har ett på förhand bestämt innehåll.

 • Ett material räknas som tillgängligt för allmänheten när det:

  • är åtkomligt för i princip vem som helst via internet eller något annat nätverk.
  • kan tillhandahållas gratis eller mot en avgift.
  • är skyddat av lösenord eller motsvarande och i princip vem som helst kan få tillgång till ett sådant lösenord.

  Även om ett visst material bara är tillgängligt ett visst antal gånger hindrar det inte att det kan anses vara tillgängligt för allmänheten.

 • Företag som yrkesmässigt framställer elektroniskt material ska leverera det till KB. För att en verksamhet ska anses som yrkesmässig (inom detta område) krävs att den:

  • har en inte alltför obetydlig omfattning, den behöver dock inte vara en persons eller ett företags huvudsysselsättning.
  • är avsedd att bedrivas varaktigt.
  • drivs i vinstsyfte, därmed inte sagt att den behöver gå med vinst eller att just det aktuella elektroniska materialet tillgängliggörs mot ersättning.
  • är av självständig karaktär, det vill säga att det ska inte röra sig om en anställning eller liknande.
 • Dessa typer av verksamhet berörs inte av e-pliktslagen.

  • Företaget som huvudsakligen ägnar sig åt att producera eller sälja varor eller tjänster och även tillhandahåller elektroniskt material i fråga om produkterna, anses normalt sett inte syssla med yrkesmässig framställning eller tillhandahållande av elektroniskt material eller andra yttranden.
  • Privatpersoner och ideella föreningar uppfyller vanligtvis inte kravet på yrkesmässighet för sitt tillhandahållande av elektroniskt material.
  • Den upphovsperson som själv tillgängliggör sina verk uppfyller vanligtvis inte kravet på yrkesmässighet. Undantag kan dock vara upphovsmän som bedriver sådan yrkesmässig verksamhet som avses, exempelvis om en väletablerad upphovsman som tidigare spritt sina verk via någon yrkesmässig publicist, producent, förläggare eller utgivare väljer att i stället själv sköta tillhandahållandet till allmänheten via nätverk, och detta sker i förhållandevis stor skala.
 • Materialet anses röra svenska förhållanden om materialet:

  • huvudsakligen riktar sig till allmänheten i Sverige och/eller
  • innehåller svenska i en inte obetydlig omfattning och/eller
  • har en svensk upphovsperson eller är ett framförande av en svensk konstnär, musiker eller sångare.
Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?