E-plikt för myndigheter

Alla myndigheter har krav på sig att leverera e-plikt. På den här sidan hittar du en guide som steg för steg går igenom vad som ska levereras, när, var och hur.

Det här gäller för leverans av elektroniskt publicerat material som är utgivet av myndigheter.

Alla statliga myndigheter under regeringen samt kommunala myndigheter ska leverera elektroniskt material till KB enligt Lag (2012:492) om pliktexemplar av elektroniskt material.

Frågetecken
Del av Sveriges kulturarv
Exempel ur folder
Forum för e-plikt
 • Enligt e-pliktslagen innebär det ”en avgränsad enhet av en elektronisk upptagning med text, ljud eller bild som har ett på förhand bestämt innehåll som är avsett att presenteras vid varje användning. Det elektroniska materialet ska vara av avslutad och permanent karaktär.”

 • Med en avgränsad enhet avses i detta fall en elektronisk fil, oavsett omfång.

 • När den som publicerar materialet inte längre fortlöpande för in eller ändrar informationen, eller om kommentarsfunktionen stängs, kan det vara ett tecken på att materialet är att betrakta som avslutat. Det kan gälla för t.ex. artiklar med kommentarsfält.

  Filer som förs fortlöpande får inte sammanblandas med filer som publiceras i olika upplagor eller versioner. De senare är leveranspliktiga, eftersom varje upplaga eller version har ett på förhand bestämt innehåll.

 • Ett material räknas som tillgängligt för allmänheten när det:

  • är åtkomligt för i princip vem som helst via internet eller något annat nätverk.
  • kan tillhandahållas gratis eller mot en avgift.
  • är skyddat av lösenord eller motsvarande och i princip vem som helst kan få tillgång till ett sådant lösenord.

  Även om ett visst material bara är tillgängligt ett visst antal gånger hindrar det inte att det kan anses vara tillgängligt för allmänheten.

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?