Minnen från en valrö­rel­se

Att gå och rösta är en stor sak. Att kunna forska på tidigare valrörelser är också stort. Det kan du göra tack vare pliktleveranserna. Men varför är det så tomt på våra hyllor?

Valinformation från partier och myndigheter ligger på ett bord

Valinformation

Valet 2022

Vi har precis haft val här i Sverige. Då hoppas KB naturligtvis på att få in mycket central och lokal valinformation från partier och myndigheter enligt Lag (1993:1392) om pliktexemplar av dokument Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Det kan röra sig om flygblad, program och informationsmaterial, i KB kallat vardagstryck. Öppnas i nytt fönster. Det kan också handla om alla de affischer vi ser omkring oss Öppnas i nytt fönster. när vi rör oss ute i samhället.

Affischer och vardagstryck är viktiga underlag för framtida forskning om dagens samhälle.

Det som finns i vardagstryck- och affischsamlingarna blir på sikt ett ofta efterfrågat material, eftersom det återspeglar en tidsanda. Och då är det i regel bara på KB detta material finns sparat. Affischer och vardagstryck utgör därför viktiga underlag för framtida forskning om dagens samhälle.

Moderna valaffischer uppsatta på en mur utomhus

Nutida affischering

Pliktexemplar - en viktig källa för forskning

KB:s samlingar bygger till största delen på de pliktexemplar som skickas in från tryckerier och utgivare. Pliktlagen har funnits sedan 1661. Redan från början uppmanade lagen svenska boktryckare att skicka in det de tryckt under året. Samtidigt fick KB i uppdrag att bevara allt svenskt tryck för framtiden. Det är i första hand tryckerier, kopieringsföretag och digitaltryckerier som ska skicka in trycksakerna. Anlitas ett utländskt tryckeri så är det utgivarens uppgift att skicka in materialet till KB.

Paket med pliktexemplar som väntar på att tas om hand

Dagens inflöde av pliktleveranser

Tack vare pliktleveranserna har KB:s samlingar utökats och kompletteras så att de nu utgör en bra källa till forskning och en spegling av vårt samhälle sedan hundratals år tillbaka. Idag gäller leveransplikten inte bara böcker, tidningar och tidskrifter som vi kanske vanligen tänker ska finnas på ett bibliotek. Sedan länge gäller leveransplikten även affischer, bilder, kartor samt reklam- och informationsmaterial av olika slag.

Affischer är leveranspliktiga

Affischer utgör en mycket viktig del av valrörelsens informationskampanjer. Det är dock ofta svårt för KB att få dem levererade, trots extra informationsinsatser. Eventuellt kan det bero på att tryckerierna ibland betraktar affischerna som skyltar om de är tryckta på kartong eller något plastigt material. Enligt KB:s definition av affisch har papperskvaliteten inte någon betydelse, det är spridningen och budskapet som är det väsentliga. Valaffischerna är alltså leveranspliktiga.

Enligt KB:s definition av affisch har papperskvaliteten inte någon betydelse, det är spridningen och budskapet som är det väsentliga.

Kontakta samlingarna

Om du vill titta på valinformation i vardagstryckssamlingen behöver vi veta vem som är utgivare av trycket och vilken tidsperiod som önskas. Hela samlingen är uppställd ämnesvis på utgivare och utgivningsår. Här kan du kontakta oss och läsa mer Öppnas i nytt fönster. om hur man söker i vardagstryckssamlingen.

Affischsamlingen är ordnad på affischernas ämne, det vill säga vad de handlar om. Valaffischerna förvaras under ämnet Politik, där de är insorterade på utgivningsår. Om du söker valaffischer behöver vi därför veta vilket år du är intresserad av. Ett antal politiska affischer är katalogiserade och går att söka fram i Libris Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., ibland med bild. Om du inte hittar det du söker på egen hand kan du kontakta oss i ett formulär på denna sida Öppnas i nytt fönster..