Med Dante i underjorden

År 1321 lämnade den florentinske skalden Dante Alighieri det jordiska. Ännu 700 år senare talar hans mest berömda verk, Den gudomliga komedin, till läsaren. I KB:s underjordiska samlingar har Dantes bestående popularitet lämnat många spår.

Tecknat porträtt av Dante Alighieri.

Dante Alighieri på ett bokomslag från 1912.

Den gudomliga komedin

Dante Alighieri föddes i Florens år 1265. Divina commedia (Den gudomliga komedin) är hans mest kända verk och består av hundra sånger på versmåttet terzin: treradiga rimmade strofer på elvastavig vers.

I verkets inledning har Dante, pilgrimen, kommit på avvägar i livet och irrar omkring i en mörk skog, jagad av vilddjur som var och en representerar olika laster: lust, högmod och girighet. Den romerske skalden Vergilius dyker upp ur skuggorna och förklarar att enda vägen tillbaka till jordelivet går via dödsriket. Med Vergilius vid sin sida vandrar Dante sedan genom helvetet (Inferno) och skärselden (Purgatorio) för att slutligen nå paradiset. På vägen passerar de personer från myt och verklighet, forntid och samtid, kyrkans män och – inte minst – åtskilliga florentinare.

Gravyr som visar Dante och Vergilius vid helvetets portar.

"Ni som här inträder, låt hoppet fara!" Dante och Vergilius vid helvetets portar i en gravyr av Gustave Doré.

Tidiga utgåvor

Divina commedia finns bevarad i hundratals handskrifter från 13- och 1400-talen, men ingen av dessa finns i KB. De äldsta Dante-volymerna i KB:s samlingar är istället inkunabler, det vill säga utgåvor från boktryckarkonstens barndom (1400-talets andra hälft). I dessa tidiga tryck förekommer uttrycksfulla illustrationer som framställts med träsnittsteknik. På bilden nedan ser du en utgåva av Divina commedia tryckt i Venedig 1493 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ett uppslag ur en Danteutgåva tryckt 1493 med text och bilder.

Inledning till första sången med kommentar tryckt i mindre text.

Träsnitt som visar Lucifer som tuggar på Brutus, Cassius och Judas.

Träsnitt från 1493. Lucifer tuggar på Brutus, Cassius och Judas. I vänstra och högra hörnen syns Vergilius och Dante.

Böcker tryckta under boktryckarkonstens barndom kallas inkunabler efter latinets "incunabula" (lindor/vagga).

Dorés Dante

Sedan inkunablernas tid har Dantes skildringar av helvetets alla kretsar och de fasansfulla plågorna som de förtappade själarna utsätts för inspirerat många konstnärer. Ett berömt exempel är den franske konstnären Gustave Doré (1832–1882), som framför allt är känd för sina illustrationer till Bibeln och Den gudomliga komedin. Planschverk med Dorés gravyrer till Dantes verk utkom i flera upplagor under 1800- och tidigt 1900-tal, också på svenska förlag. I KB finns många av dessa utgåvor.

Gravyr som visar Dante och Vergilius vandrande på helvetets frusna sjö.

Dante föreställde sig helvetets botten som en frusen sjö, där de förtappades själar för evigt fastnat. Gravyr av Gustave Doré.

Lydia Brings samling

I KB finns Dantelitteratur på olika språk bland annat i Lydia Brings samling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Lydia Bring var gift med Dante-översättaren Sven Bring. Samlingen består av omkring 30 utgåvor och översättningar av Den gudomliga komedin samt litteratur om Dante. Många av böckerna är fulla av anteckningar och kommentarer.

Tre böcker med gula pappersomslag på hög.

En vältummad Dante-utgåva i tre band från 1840. Ur Lydia Brings samling.

Dante på svenska

Dantes diktverk fick ett stort genomslag i sin samtid, men det skulle dröja omkring femhundra år innan Divina commedia översattes till svenska. Den förste att ge ut svenska översättningar av Dante var litteraturforskaren Carl Wilhelm Böttiger (1807–1878). Böttigers översättningar presenterades i en serie avhandlingar, som försvarades av hans studenter vid Uppsala universitet från 1845 och framåt. Den svenska översättningen presenterades här parallellt med den italienska originaltexten. Böttigers översättning är orimmad, men respekterar originalets versmått.

Uppslag ur Böttigers Dante-översättning 1845.

Första delen i Böttigers Dante-översättning, i en avhandling försvarad av Ernst Georg von Döbeln 1845. Exemplaret på bilden finns i Roggebiblioteket, Strängnäs.

Prästen och Lundaprofessorn Nils Lovén (1796–1858) var den förste att översätta Den gudomliga komedin i sin helhet till svenska. Hans översättning är till skillnad från Böttigers rimmad och gavs ut i tre delar 1856–1857. I Roggebiblioteket (Strängnäs) finns Lovéns översättning representerad i den del av samlingen som användes som publikt lånebibliotek för Strängnäsborna under 1800-talets senare del. Att boken återfinns i denna del av samlingen kan ses som ett indikation på att utgåvorna nådde en bred läsekrets.

Tre böcker på hög. Den översta visar ett uppslag ur Nils Lovéns Danteöversättning

Nils Lovéns översättning av Den gudomliga komedin

Natthöljd, nermörk eller dunkel skog ?

De mest kända raderna i Divina commedia är nog inledningen: Nel mezzo del cammin di nostra vita / mi ritrovai per una selva oscura. Italienskans selva oscura har av de olika svenska översättarna återgetts på många olika sätt. Här är några exempel:

På halfva vägen af vår lefnads bana
Stod jag i natthöljd skog med irradt spår
Och kunde ej den rätta vägen spana. (Lovén, 1856)

---

Jag stod vid mitten av min levnads bana
då i en nermörk skog jag mig befann,
där ej mer väg och stig jag kunde ana. (Ohlmarks, 1966–1969)

---

Till mitten hunnen på vår levnads vandring
hade jag i en dunkel skog gått vilse
och irrat bort mig från den rätta vägen. (Björkeson, 1983)

Särskilt Åke Ohlmarks Danteöversättning från 1960-talet sticker ut genom sina ovanliga ordval, rim och ålderdomliga pluralformer. Ohlmarks är även känd som omstridd Tolkienöversättare. Läs mer om honom i ett tidigare blogginlägg. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gravyr av Gustave Doré som visar Dante i en mörk skog.

Dante i dunkel skog. Gravyr av Gustave Doré.

Lagercrantz och Dante

En viktig röst i den svenska Dantereceptionen är Olof Lagercrantz. I en serie artiklar i DN 1963 presenterade han sina reflektioner och tolkningar av Dante, som sedan utkom i boken Från helvetet till paradiset (1964) och belönades med Nordiska rådets pris. Lagercrantz skriver: "Att följa Dante är inte i första hand att få svar på frågor. Det är i stället att bli inskriven vid ett väldigt känslans universitet där det i varje stund är fråga om att öka medvetenheten och där man samtidigt i varje stund inser sin egen otillräcklighet och längtar efter den dag då man förstår mer och kan känna livligare och starkare."

Uppslag ur DN 1963 med rubriken "Slutspel i helvetet"

En av Olof Lagercrantz många artiklar om Dante i DN under 1963.

Dantes gudomliga komedi har genom århundradena fortsatt att inspirera. Ett av de mer skruvade exemplen är Tage Danielssons film Mannen som slutade röka Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.(1972), där arvtagaren Dante (Gösta Ekman) måste klara av att vara rökfri under ett år för att få ärva miljonerna från släktens korvimperium.

VHS-fodral till filmen Mannen som slutade röka.

VHS-kassetten till Tage Danielssons gudomliga komedi "Mannen som slutade röka" från 1972.

Orkar du inte ta dig igenom hela komedin i textform? Då kan du med fördel lyssna på Sveriges Radios poddserie Himmel och helvete – Dante bit för bit Länk till annan webbplats..

Du är också varmt välkommen till Roggebiblioteket i Strängnäs den 11 maj. Då föreläser litteraturvetaren Anders Cullhed om Dantes liv och värld. Missa inte det!