Grattis Göteborg!

”Sveriges framsida” fyller 400 år i år. Det uppmärksammar vi genom att lyfta fram några unika göteborgska objekt som på olika vägar hamnat i KB:s samlingar.

Svartvit tecknad vy över en stad med flera kyrktorn omgiven av berg med skansar.

Göteborg under tidigt 1700-tal på en handritad förlaga till en gravyr i Suecian. Signum: KoB Dahlb. Handt. 9:31

Göteborg på bild…

Göteborg finns, liksom de flesta större svenska städer, med i bildverket Suecia Antiqua et Hodierna. Detta ”titthål in i 1600-talet” är nästan lika gammalt som Göteborg, när Johan Litheim (mer känd som Lithén) ritade teckningen du ser här ovan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. var staden omkring 90 år gammal. I KB:s Suecia-databas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ser du inte bara de färdiga gravyrerna som ingår i planschverket, här finns även de handritade förlagorna och provtrycken.

Ungefär hundra år efter Suecian avbildade Elias Martin flera svenska städer, bruk och gårdar. Många av hans akvareller finns i KB:s bildsamling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och här finns även flera av Elias Martins handkolorerade gravyrer. En av dem föreställer Kungsporten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i Göteborg, som även finns avbildad i Suecian Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Färglagd vy över en kanal med små båtar, en flotte och en bro, längre bort syns en stor stadsport.

Kungsporten på en handkolorerad gravyr av Elias Martin. Signum: KoB Sv. Uts. Vg, Gbg A.2

1818, samma år som Elias Martin gick bort, föddes Bror Carl Malmberg i Stockholm. Han blev sedermera arkitekt för Stora teatern i Göteborg 1856-1859. Malmbergs ritningar över teatern samlades i en praktfull volym som han ”i djupaste underdånighet” tillägnade Karl XV 1859. Volymen, som är digitaliserad och tillgänglig i sin helhet via Libris Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., ingick i konungens privata samlingar som inlöstes av staten och delvis tillfördes till KB 1874.

Ritning i färg av en teaterbyggnad i flera våningar, där salongen syns i en genomskärning.

En av Bror Carl Malmbergs ritningar till Stora teatern. Signum: KoB H. Vol. 29 pl. XII

...och på kartan

Göteborg finns, som i princip alla svenska städer, även representerad i KB:s kartsamling. Här kan man följa stadens utveckling genom århundradena, ända fram till nutidens turist- och cykelkartor. De kartor som är katalogiserade kan du hitta i Libris Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Regina men endast ett fåtal är digitalt tillgängliga. Däribland denna handritade karta ur Generaltullarrendesocietetens svenska tullatlas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. från 1700-talet.

Ritad karta i färg över en stad med gatunät

"Delineation til Giötheborgs stad" ur Generaltullarrendesocietetens svenska tullatlas från 1700-talet. Signum: KoB H. Vol. 5, fol. 27

Pliktleveranser och proveniens

KB är hela Sveriges nationalbibliotek, något som även syns i våra samlingar. Nästan allt som tryckts eller givits ut i Sverige sparas åt eftervärlden, oavsett vad eller vem det handlar om. En enkel sökning på Göteborg som ämne eller utgivningsort ger därför tusentals träffar i våra databaser.

Oavsett hur och varför dessa objekt har hamnat i KB:s samlingar lovar vi att förvalta och bevara dem i minst 400 år till!

Det mesta har inkommit som pliktleveranser Öppnas i nytt fönster., men när det gäller de så kallade specialsamlingarna är det lite mer nyckfullt och slumpmässigt vad som har hamnat i KB. Kanske är Humlegården i Stockholm eller Roggeborgen i Strängnäs inte de första ställena man förväntar sig att hitta sådant som lika gärna kunde hamnat på kulturarvsinstitutioner i Göteborg? Oavsett hur och varför dessa objekt har hamnat i KB:s samlingar lovar vi att förvalta och bevara dem i minst 400 år till!

Den säkra källan?

KB ska erbjuda en oberoende och oförvanskad källa till material som framställts och givits ut i Sverige. Vi kan däremot inte garantera att detta material i sig är pålitligt eller sanningsenligt. Samlingarna kryllar av nidbilder, karikatyrer och propaganda – eller bara fantasifulla skildringar som dessa två sinsemellan väldigt olika bilder av Göteborg.

I Roggebiblioteket, som sedan 1968 ingår i KB Öppnas i nytt fönster., finns en atlas från omkring år 1800 med kartor över landskap städer och länder. På kartornas baksidor har en okänd person målat allegoriska och skämtsamma bilder med akvarellfärg. En av bilderna föreställer Göteborg, men bör kanske tas med en nypa salt. Känner du igen en av stadens skansar till vänster? Du kan se fler fantasifulla bilder ur volymen och läsa mer om den i en digital kollektion.  Öppnas i nytt fönster. Volymen är digitaliserad och tillgänglig i sin helhet via Libris Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Teckning i färg av fiskebåtar i vattendrag vid en stad med höga murar och skansar.

Göteborg fantasifullt skildrat av en okänd upphovsman. Volymen finns i Roggebiblioteket, Strängnäs.

Ungefär 200 år senare skapade före detta KB-medarbetaren Sture Åkerström denna bild Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., där KB intagit Götaplatsen i samband med Bok- och biblioteksmässan 2004. KB har här tagit över Konstmuseets plats bakom Poseidon, på plakaten syns ämnen som KB tog upp på mässan. Däribland ”Suecia Antiqua på webben” – föregångaren till databasen som nämns här ovan.

Färgbild av Götaplatsen i Göteborg. KB ligger bakom Posedion, i fontänen håller människor i plakat som hänvisar till KB:s aktiviteter på Bokmässan 2004.

KB i Göteborg i på en bild skapad av Sture Åkerström © 2004. Signum: KoB Sv. Konstn. Åkerström, Sture A. 1

En mer tillförlitlig bild av Göteborg ges förhoppningsvis i de femtontal reklam- och informationsfilmer som filmvetaren Erik Florin Persson analyserar i sin avhandling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..