Dag Hammarskjöld -

världs­min­net och gåtan

Den 18 september 1961 omkom FN:s generalsekreterare Dag Hammarskjöld i en flygolycka i Ndola i nuvarande Zambia. 60 år senare är han ständigt aktuell – inte minst på KB.

En man avbildad i profil röker pipa sittande vid ett skrivbord

Dag Hammarskjöld fotograferad av Karl Heinz Hernried © Signum: KoB Fc. 6

Från Jönköping till Zambia

Dag Hammarskjöld föddes 1905 i Jönköping men växte upp i Uppsala, där hans far länge var landshövding. Studietiden ägnade han åt såväl humanistiska ämnen som nationalekonomi och juridik.

Efter en lång karriär med olika offentliga uppdrag blev Dag Hammarskjöld i april 1953 vald till FN:s generalsekreterare. Ett ämbete som han förnyade och kom att bli för evigt förknippad med då han avled på sin post.

Svartvitt fotografi av en leende man

Dag Hammarskjöld fotograferad av Karl Heinz Hernried © Signum: KoB Fb. 2

Världsminnet Dag Hammarskjölds samling

I sitt testamente 1959 förordade Dag Hammarskjöld att hans arkivalier skulle överlämnas som gåva till Kungliga biblioteket:

Av mig efterlämnat arkivmaterial [---] skall tillfalla biblioteket med skyldighet för biblioteket att, i den mån materialet avser verksamheten i Förenta Nationerna, ställa sig till efterrättelse de sekretessbestämmelser, som kunna komma att meddelas av dess generalsekreterare.

Donationen inkom till KB den 9 april 1962 och omfattar 45 hyllmeter.

Dag Hammarskjölds samling (Signum HS L179) innehåller allt ifrån barnteckningar och terminsbetyg till handelsavtal och officiella FN-dokument. Merparten av materialet är på engelska. Samlingens arkivförteckning finns i databasen Arken Länk till annan webbplats..

Samlingen utsågs 2017 till världsminne (Memory of the World) av Unesco, en utmärkelse som ges till arkiv, museer eller dokument som anses ha ett värde för hela mänskligheten.

En man med en kamera står nedanför en antik byggnadsruin med höga pelare

Dag Hammarskjöld med sin kamera framför Akropolis i Athen. Foto: Costas Hadziconstantinou © Signum: HS L179:265

Fotografier och böcker

Dag Hammarskjöld var inte bara en framstående ämbetsman. Han hade många olika intressen, däribland friluftsliv, och var en flitig amatörfotograf. Samlingen innehåller mer än 2000 av Dag Hammarskjölds egna fotografier. Ett av dem ser du här ovanför och du kan ta del av ännu fler i en digital kollektion på kb.se.

Dag Hammarskjöld efterlämnade även en boksamling, som efter hans död delades upp mellan KB och Dag Hammarskjölds Backåkra Länk till annan webbplats.. Böckerna som tillhör KB utgör en särskild samling, som också finns förtecknad i Arken Länk till annan webbplats..

Gåtan Hammarskjöld

Dag Hammarskjöld är ständigt aktuell, inte bara på 1000-kronorssedlar och som författare till den av många älskade boken Vägmärken Länk till annan webbplats..

På Filmarkivet.se, som är ett samarbete mellan KB och Svenska filminstitutet, publiceras nu en tematext och ett tjugotal filmer som skildrar Dag Hammarskjölds liv. Länk till annan webbplats. Flera av filmerna kommer från FN-arkivet i New York, bland annat visas den ökända ordväxlingen med Nikita Chrusjtjov i FN-huset 1960.

På Filmarkivet.se kan du också se när Dag Hammarskjöld under Kongokrisen kliver på flygplanet i Léopoldville den 17 september 1961, på det som skulle bli hans sista resa i livet.