Fotografen Dag Hammarskjöld

Som generalsekreterare för FN blev Dag Hammarskjöld en av 1900-talets mest framstående svenskar. Hans stora hobby var fotografi, som han menade hade lärt honom att se.

Efter Hammarskjölds död 1961 hittades en mängd fotoalbum i hans lägenhet i New York. Bilderna saknar uppgifter om plats och tidpunkt. Kanske var sådana världsliga uppgifter ointressanta för fotograferandet, kanske var det inte meningen att de skulle nå en större publik. Eller så var han rädd att fotonas konstnärliga anslag skulle komplicera bilden av den korrekta och diskreta tjänstemannen. I dag ingår albumen, med mer än 2 000 fotografier, i Dag Hammarskjölds personarkiv på KB. Unesco utnämnde arkivet till världsminne år 2017.

I tidningen Foto skrev Hammarskjöld 1958 om vad fotografi betytt för honom:

"När kameran blir en verklig hobby, är kameran ett medel att lära sig se 'i bild', men också att se och memorera linjespel, ljusfördelning, balansen mellan detaljerna och helheten. Om jag ser tillbaka på resultaten av mitt alltid lika intensiva intresse för fotografering – min egen och andras – så är det långt mindre de bilder jag åstadkommit, under de perioder jag verkligen kunnat följa detta intresse, än vad jag därvid lärt mig i fråga om att 'se' som betyder något. Och det är bättre att lära sig se själv än att få sin syn bestämd av andras."

Citaten i bildtexterna kommer från boken "Vägmärken" av Dag Hammarskjöld och "Kameran har lärt mig att se" av redaktör Ulf Carlsson om inget annat anges.

Beskrivning
Hammarskjöld var aldrig med i någon fotoklubb och tävlade inte med sina bilder, men förblev en hängiven amatörfotograf livet ut. Bakom kameran kunde den reserverade svensken både gömma sig från pressfotograferna och närma sig de länder han besökte på ett mer lekfullt och oskyldigt sätt än som FN-chef.
Foto
Costas Hadziconstantinou
Signum
HS L179:265
Hitta i KB:s samlingar
Fotot i Libris
Bildrättigheter
Bilden skyddas av upphovsrätt
Beskrivning
Som generalsekreterare för FN befann sig Hammarskjöld ofta på resande fot. Kameran följde med på fredsresorna världen över. Många av hans foton är därför historiskt intressanta.
Foto
Dag Hammarskjöld
Signum
HS L179:242:XV
Hitta i KB:s samlingar
Fotot i Libris
Bildrättigheter
Bilden skyddas av upphovsrätt
Beskrivning
Den prägel som Hammarskjöld satte på FN lever i viss mån vidare i dag. Han bildade till exempel FN:s första fredsbevarande styrkor, under Suezkrisen 1956.
Foto
Dag Hammarskjöld
Signum
HS L179:242:XV
Hitta i KB:s samlingar
Fotot i Libris
Bildrättigheter
Bilden skyddas av upphovsrätt
Beskrivning
Hammarskjöld är också berömd för principen om tyst diplomati. Han menade att öppen debatt ofta försvårar motsättningar och styrkedemonstrationer blir mindre viktiga när det saknas publik. Tanken återspeglas i Vägmärken, en bok med nedtecknade reflektioner som Hammarskjöld lämnade efter sig: "Den lilla grabben tar ett par skeva skutt på ett ben, utan att ramla. Och fylls av beundran för sin duktighet, dubbelt stark eftersom det finns åskådare. Blir vi någonsin vuxna?"
Foto
Dag Hammarskjöld
Signum
HS L179:242:XV
Hitta i KB:s samlingar
Fotot i Libris
Bildrättigheter
Bilden skyddas av upphovsrätt
Beskrivning
Hammarskjöld var en hängiven bergsklättrare, och hans fascination för höga höjder återspeglas i fotograferandet. I bergen fann han en distans från maktens korridorer "icke genom verklighetsflykt utan genom mötet med en annan verklighet än arbetslivets och vardagens".
Foto
Dag Hammarskjöld
Signum
HS L179:237:I
Hitta i KB:s samlingar
Fotot i Libris
Bildrättigheter
Bilden skyddas av upphovsrätt
Beskrivning
I de svenska fjällen kunde Hammarskjöld ladda batterierna. Efter en hård arbetsdag kunde han åka upp med nattåget, vandra med havregryn, russin och ett kokkärl i ryggsäcken, övernatta i en fjällstuga, vandra hela dagen därpå och sedan åka tillbaka till arbetet i Stockholm fullt återhämtad.
Foto
Dag Hammarskjöld
Signum
HS L179:238:IV
Hitta i KB:s samlingar
Fotot i Libris
Bildrättigheter
Bilden skyddas av upphovsrätt
Beskrivning
Till New York anlände Hammarskjöld i april 1953, för att ta sig an vad hans föregångare hade kallat "världens omöjligaste jobb". Han hävdade att samma egenskaper krävs för FN:s generalsekreterare som för bergsbestigaren: "uthållighet och tålamod, ett fast grepp om realiteterna, noggrann men fantasifull planering, klar medvetenhet om farorna, men också om att vårt öde är vad vi gör det till, och att den säkraste klättraren är den som aldrig ifrågasätter sin förmåga att övervinna alla faror."
Foto
Dag Hammarskjöld
Signum
HS L179:239:IX
Hitta i KB:s samlingar
Fotot i Libris
Bildrättigheter
Bilden skyddas av upphovsrätt
Beskrivning
Ett återkommande tema i Hammarskjölds fotograferande är en storslagen men stilla och tidlös natur, ofta i kontrast med människans litenhet.
Foto
Dag Hammarskjöld
Signum
HS L179:237:I
Hitta i KB:s samlingar
Fotot i Libris
Bildrättigheter
Bilden skyddas av upphovsrätt
Beskrivning
Att Hammarskjöld kände en vördnad för naturen är uppenbart i hans foton. Berg och dalar, inbjudande grönska och vidsträckta vidder är frekventa motiv.
Foto
Dag Hammarskjöld
Signum
HS L179:237:I
Hitta i KB:s samlingar
Fotot i Libris
Bildrättigheter
Bilden skyddas av upphovsrätt
Beskrivning
Naturfotografierna återger ofta känslan av en tidlös värld i vila. Här i ett foto från skånska Haväng. Just stillhet verkade vara en kraftkälla för Hammarskjöld. I Vägmärken antecknade han, kanske som en påminnelse till sig själv: "Förstå – genom stillhet, handla – ur stillhet, vinna – i stillhet."
Foto
Dag Hammarskjöld
Signum
HS L179:237:III
Hitta i KB:s samlingar
Fotot i Libris
Bildrättigheter
Bilden skyddas av upphovsrätt
Beskrivning
Själv var Hammarskjöld kritisk till sin förmåga som fotograf. I tidningen Foto skrev han om denna bild: "Tekniskt är den tveksam och ändå är den för fotografen 'riktig' därför att den ger kraftspelet kring katedralen, som trots sin väldighet – i mänskliga mått – försvinner som en ringa detalj i molnskuggan."
Foto
Dag Hammarskjöld
Signum
HS L 179:239:VII
Hitta i KB:s samlingar
Fotot i Libris
Bildrättigheter
Bilden skyddas av upphovsrätt
Beskrivning
Ett av få personporträtt föreställer Ernst Wigforss, dåvarande finansminister, som hade rekryterat den unge Hammarskjöld till Finansdepartementet på 1930-talet. Där hade de lagt grunden för den socialdemokratiska välfärdspolitiken. Ett avgörande steg i Hammarskjölds karriärsbana.
Foto
Dag Hammarskjöld
Signum
HS L179:237:III
Hitta i KB:s samlingar
Fotot i Libris
Bildrättigheter
Bilden skyddas av upphovsrätt
Beskrivning
Hammarskjölds foton bjuder in oss till en värld som i mångt och mycket inte längre finns. Han verkar till stor del ha undvikit moderniteten i sina foton, för att istället fokusera på det som återstår från förr.
Foto
Dag Hammarskjöld
Signum
HS L179:238:IV
Hitta i KB:s samlingar
Fotot i Libris
Bildrättigheter
Bilden skyddas av upphovsrätt
Beskrivning
Sin religiösa tro höll Hammarsköljd privat. Den framkom för medarbetare och allmänhet först efter hans död, då Vägmärken, med högst personliga tankar och dikter, kom ut. Där skrev han till exempel "Jag är kärlet. Guds är drycken. Och Gud den törstande".
Foto
Dag Hammarskjöld
Signum
HS L179:239:VIII
Hitta i KB:s samlingar
Fotot i Libris
Bildrättigheter
Bilden skyddas av upphovsrätt
Beskrivning
Hammarskjölds ömhet för fjällvärlden gjorde att han tidigt engagerade sig i Svenska Turistföreningen. 1940 tog han plats i STF:s styrelse och 1950 blev han vice ordförande. Detta var det enda uppdrag på hemmaplan som han behöll efter att ha blivit generalsekreterare för FN år 1953.
Foto
Dag Hammarskjöld
Signum
HS L179:238:VI
Hitta i KB:s samlingar
Fotot i Libris
Bildrättigheter
Bilden skyddas av upphovsrätt
Beskrivning
Förutom fjällen så var det vid den svenska sydkusten som Hammarskjöld helst återhämtade sig. I fotot påminner sanddynerna inte så lite om en bergssluttning. Hans plan var att slå sig ner på en gård i Backåkra i Skåne när FN-karriären var över.
Foto
Dag Hammarskjöld
Signum
HS L179:238:IV
Hitta i KB:s samlingar
Fotot i Libris
Bildrättigheter
Bilden skyddas av upphovsrätt
Beskrivning
Under sin levnadstid fick Hammarskjöld visst erkännande för sitt naturfotografi. National Geographic publicerade 1961 foton som han hade tagit från bergstoppar i Himalaya. Hammarskjöld skrev "Det var en värld bortom mänsklig fattningsförmåga och med den skarpa renhet vi är vana att finna i kristallernas miniatyrvärld. Men här mötte den ögat i proportioner som förvandlade vår mänskliga värld till ett mikrokosmos".
Foto
Dag Hammarskjöld
Signum
HS L179:243:XVII
Hitta i KB:s samlingar
Fotot i Libris
Beskrivning
Livvakten Bill Ranallo var en av Hammarskjölds få nära vänner. Han var med till slutet, ombord på den DC:6:a som under oklara omständigheter kraschade över dåvarande brittiska kolonin Nordrhodesia den 17 september 1961.
Foto
Dag Hammarskjöld
Signum
HS L179:239:IX
Hitta i KB:s samlingar
Fotot i Libris
Bildrättigheter
Bilden skyddas av upphovsrätt
Beskrivning
Vänskapen mellan Hammarskjöld och livvakten Ranallo är synlig på de många bilder tagna vid lantstället i lilla samhället Brewster, norr om New York. Men även i dessa foton är naturen det dominerande temat.
Foto
Dag Hammarskjöld
Signum
HS L179:240:XI
Hitta i KB:s samlingar
Fotot i Libris
Bildrättigheter
Bilden skyddas av upphovsrätt
Beskrivning
För Hammarskjöld var kameran sannolikt ett sätt att uppnå intimitet utan att förlora kontroll. Många upplevde honom som kylig och distanserad. Själv var han medveten om sin skygghet, och skrev i Vägmärken "Bed att ensamheten blir sporren att finna något att leva för, stort nog att dö för."
Foto
Dag Hammarskjöld
Signum
HS L179:241:XIII
Hitta i KB:s samlingar
Fotot i Libris
Bildrättigheter
Bilden skyddas av upphovsrätt
Beskrivning
Det finns något paradoxalt med personen Dag Hammarskjöld. En rakryggad diplomat som också var en inåtvänd mystiker. En lekfull fotograf och en plikttrogen maktman. En internationell kändis men samtidigt en ensam person som aldrig verkar ha haft en romantisk relation.
Foto
Dag Hammarskjöld
Signum
HS L179:238:V
Hitta i KB:s samlingar
Fotot i Libris
Bildrättigheter
Bilden skyddas av upphovsrätt
KOLLEKTIONEN