Björkmans tryckeri. Vi har ett resultat!

Uppordningen av Björkmans tryckeriarkiv har tagit oss från smutsiga kuvert via dammsugning och sortering till en välordnad samling med spännande ingångar.

Färdiga kapslar med etikett och märkning.

Kapslat och klart!

Ett gediget arkiv och ett gediget arbete

Samlingen ger en beskrivning av hela tryckprocessen hos en hovboktryckare från 1950- till 1980-talet. Trycksaker som enkla kölappar från myndigheter samsas med exklusiva konstkataloger. Projektet började med elva dammiga gigantiska lådor, till brädden fyllda med smutsiga kuvert, det tog oss vidare till uppackningsrummet där vi byggde upp arbetsstationer för dammsugning, sortering och kapsling och fick anledning att fundera över lämpliga arbetsmetoder, lämningar och ingångar till samlingen.

Ett av de mest givande inslagen i arbetet var när två tidigare anställda på Björkmans som hade läst om vårt arbete, kom på besök till KB och bidrog med tekniska detaljer och anekdoter om arbetet på tryckeriet.

Ingångar till samlingen

Hovboktryckeriet AB Björkmans Eftr. arkiv är ett i det närmaste komplett tryckeriarkiv med handlingar från 1950–1980-talet. Tryckeriets produktion har koppling till museer, bibliotek, gallerier, myndigheter och företag. I produktionen återfinns både leveranspliktigt och ej leveranspliktigt material. Verksamheten är noggrant dokumenterad med ett kuvert per beställning. I kuverten har man sparat de olika produktionsmomenten och ett exemplar av den färdiga trycksaken. I en utförlig artikel av Sten G. Lindberg kan personer och maskiner kopplas till anteckningarna i arkivet. Ingångarna till samlingen är alltså flera.

Exempel på innehåll i samlingen: textmaterial, korr, bilder, tidrapporter, anteckningar ligger utspridda på ett bord.

Exempel på innehåll: textmaterial, korr, bilder, tidrapporter, anteckningar...

År

samlingen är kronologiskt ordnad efter beställning och tryckår.

Personer

T ex Åke Hodell, Roland Kempe, Carl Fredrik Reuterswärd, Bror Zachrisson, Jan Afzelius, Olle Eksell, Sven Ljungberg.

Institutioner

T ex museer, bibliotek, gallerier, hovet.

Företag

Förlag, industrier, hotell.

Trycklistor i KB

I trycklistorna kan man se när Björkmans har lämnat pliktleveranser till KB.

Artiklar

Sten G. Lindbergs artikel i Biblis 1991

Beställarregister

I slutfasen av uppordningsarbetet hittade vi en låda med registerkort som bildar ett register över alla beställare till Björkmans tryckeri. Korten mäter 297 x 252 mm och är ca 850 till antalet. De är alfabetiskt ordnade. Alla större beställare har egna kort medan mindre beställare delar kort i en stor avdelning ”Diverse A–Ö”.

Som exempel kan nämnas att KB var en flitig beställare mellan åren 1963–1981 och har hela fyra registerkort. Bland KB:s beställningar finns utställningskataloger, inbjudningskort, exlibris och etiketter. Korten ger direkt hänvisning till rätt år och orderkuvert och digitaliserade skulle de vara en ovärderlig ingång till samlingen.

Samlingen i siffror

21 892 orderkuvert

Kuverten innehåller beställningar på trycksaker.

1 266 kapslar

Kuverten förvaras i kapslar varav 20 innehåller register av olika slag.

89 hyllmeter

Samlingen är uppställd på hyllor av kvartoformat, vilket på KB motsvarar material av ungefärlig A4-storlek.