På skatt­jakt i Björk­mans tryc­ke­ri­

För några år sedan var arkivet efter Björkmans tryckeri en anonym, till synes ändlös hög av smutsiga kuvert. Men det vi grävde fram var inget mindre än en bokhistorisk skatt. Här är första delen av vår skattletarjournal.

Smutsiga bruna kuvert i buntar med snören ligger i en stor låda

Smutsiga kuvert med beställningar till Björkmans tryckeri

Smut­si­ga kuvert gömmer bokhi­sto­risk skatt

I ett par decennier har samlingen stått orörd. Först i Statens biblioteksdepå i Bålsta och sedan 2004 i de underjordiska magasinen i Humlegården. Hovboktryckeriet AB Björkmans Eftr. lämnade 1990 hela sitt arkiv till KB. Vi har länge anat att de dammiga bruna kuverten i de stora papplådorna döljer något spännande. Tiden är inne att lätta på förlåten.

Björkmans produktion och specialitet var konstkataloger, utställningskataloger (inklusive KB:s), officiellt tryck och reklam. I samlingen finns också typprov och ej leveranspliktigt tryck (blanketter, liggare, register).

Från beställning till färdig trycksak

Dåvarande bokvårdschefen och bokhistorikern Sten G. Lindberg var den som ordnade så att KB fick arkivet. I Biblis 1991 har han gjort en omfattande beskrivning av Björkmans arkiv och av samlingen. Enligt Lindberg är tryckeriarkiv sällsynta.

Arkivet startar 1954. Varje trycksaksbeställning har tilldelats ett nummer och ett orderkuvert. I kuvertet finns också ett exemplar av den färdiga trycksaken samt tidlappar och färgskalor. Björkmans produktion och specialitet var konstkataloger, utställningskataloger (inklusive KB:s), officiellt tryck och reklam. I samlingen finns också typprov och ej leveranspliktigt tryck (blanketter, liggare, register).

Hela tryckprocessen

Samlingen ger en beskrivning av hela tryckprocessen hos en hovboktryckare. Kuverten innehåller en mängd uppgifter om själva beställningen och visar de olika momenten i produktionen. Ett exemplar av den färdiga trycksaken finns också i kuvertet.

Uppgifter på kuverten

• Numrering i beställningsordning
• Datum för beställning, föregående beställning och leverans
• Beställarens namn
• Korrektur
• Klichétillverkare m.fl.
• Pris
• Upplaga
• Papper
• Sättare
• Tryckare
• Tryckpress
• Bokbindare

Exempel på innehåll i kuverten

• Illustrationsskisser, förlagor
• Korrekturavdrag, för satt text, satsytor m.m.
• Klichéavdrag, för koll av etsning
• Sättning med lösa typer samt fotosättning
• Boktryck
• Prägling
• Stansning
• Pressförgyllning
• Laminering, steg för steg
• Hela tryckark, oskuret tryck
• Från affisch till visitkort
• Grafiska blad
• Slutprodukten, tryckeriets arkivexemplar
• Kungliga bibliotekets klichéer

Stort och smått, leveranspliktigt och ej leveranspliktigt

Förutom böcker och kataloger finns även större trycksaker som affischer samt material som inte är leveranspliktigt i samlingen. Finns Överförmyndarnämndens färgglada lappar om ett ärendes beslutsstatus bevarade någon annanstans?

Små färgglada informationslappar från Stockholms stads överförmyndarnämnd

Små informationslappar från Stockholms stads överförmyndarnämnd

Ett test i liten skala

Kollegan Fredrik Lilja och jag ska nu i en testomgång gå igenom två av totalt elva lådor. Buntarna ska packas upp, kuverten dammsugas och läggas i nummerordning i nya ändamålsenliga kapslar som ställs upp på hyllor i magasinet.

Många frågor ska få svar: hur dammiga är kuverten egentligen, finns det mögel, är mycket trasigt, hur många kapslar och etiketter går åt?

I uppack­nings­rum­met

Nu tar vi på oss skyddskläder, packar dammsugare och tidtagarur och tar hissen till ett karantäns- och uppackningsrum där vi går igenom och rengör fysiska samlingar innan de kan placeras bland andra samlingar. Efter mer än 20 år har det samlats en hel del damm i lådorna.

Vi börjar med att rengöra uppackningsrummet, så att ingen smuts är kvar från föregående samling. Lite skyddsutrustning och annat arbetsmaterial kommer vi att behöva: plastförkläde, andningsskydd, dammtrasa och handskar för en bra arbetsmiljö. Sax för att klippa snören.

Vantar, andningsskydd, plastförkläde, anteckningsblock och pennor ligger på ett bord.

Praktisk utrustning i uppordningsarbetet

En arbetsmodell testas

I ett första steg ska två av elva lådor packas upp. Björkmans tryckproduktion omfattar flera decennier och vi har valt att börja med några år i mitten av perioden, 1964–1967. Vi har förberett oss så långt vi kan. Buntarna med kuvert plockas i ungefärlig nummerföljd. Varje bunt dammsugs utvändigt, snöret klipps och kuverten gås igenom i jakt på smuts och mögel.

På ett arbetsbord delas kuverten upp i lagom tjocka buntar. Vi kollar att numreringen stämmer. Trasiga kuvert får ett extra skydd. Kuverten läggs i kapslar. Vi har förberett och märkt cirka 150 kapslar. På etiketterna, utskrivna på etikettark i laserskrivare, finns alla uppgifter som behövs, förutom kuvertens nummer som vi får komplettera med.

Fyllda kapslar med etiketter uppställda på hyllor i väntan på placering i magasin.

Fyllda kapslar i väntan på placering i magasin