Letar du efter material i KB:s samlingar?
Gå till våra söktjänster

Välj del i webbplatsen

Du är här: Nationalbiblioteket

Som nationalbibliotek samlar vi in nästan allt som publiceras i Sverige. Här hittar du information om hur du använder biblioteket och tar del av våra samlingar och tjänster.

Biblioteksmyndigheten

Som biblioteksmyndighet har vi ett samordnande ansvar för Sveriges alla bibliotek. Här hittar du bland annat frågor som rör biblioteksutveckling, metadata och biblioteksstatistik.

fullskärmsbild

Svenska kistebrev

Hur ser svenska kungafamiljen ut? Varför gifter man sig? Och hur går det egentligen för den som faller i dryckenskap? Det här är viktiga frågor som 1700– och 1800-talens kistebrev kunde svara på.

De svenska kistebreven kan med all rätt kallas för ett tidigt massmedium. De små ettbladstrycken, i regel kolorerade träsnitt, klistrades in i locket på de kistor där allmogen förvarade sina kläder och textilier. De trycktes i landsortsstäderna och spreds i stora upplagor ca 1750-1850. Spridningen underlättades av att de var väldigt billiga. På så vis kunde de köpas av bland annat drängar och pigor som tog trycken med sig när de bytte tjänst.

 

Eftersom kistebreven ofta bestod av både bild och text så kunde innehållet tolkas även av de som inte kunde läsa. De tidiga motiven utgjordes ofta av bibliska berättelser eller kungliga porträtt och skulle bland annat pränta in moral, god sed och vördnad för överheten.

 

Med andra ord fungerade kistebreven inte bara som färggranna dekorationer utan också som avsändare av viktig kunskap. Bara det viktigaste gavs utrymme; här kan du som mottagare hitta allt från hur kungligheter såg ut och klädde sig till de olyckor som drabbar den som super. Under 1800-talets mitt blev motiven efter hand mera vardagliga och berättade om hantverkare, bönder och tjänstefolk. 

 

Så småningom skulle kistebreven komma att bli gammalmodiga och svårtydda och de konkurrerades till sist ut av litografier och importerade färgtryck. KB:s samling innehåller cirka 900 kistebrev, varav cirka 200 i nytryck, och här ser du några exempel på de bilder som fanns i praktiskt taget alla dåtida svenska hem.

Carl Johan, Nordens prins!
Dela
Konung Gustaf den I:s ärestod, uprest på Riddare-hus Torget i Stockholm, til åminnelse as Dess Stora Förtjenster af Fädernes- Landet
Dela
Smedjan
ca 1800
Dela
40 småhjärtan med rim
ca 1800
Dela
Carl XIV Johans sista stunder
ca 1840
Dela
Älskogs-Trädet
Dela
Lyckönskan på en bröllopsdag
Dela
Menniskans åldrar
Dela
Trulla, Bengta jämte Malin
ca 1800
Dela
Truls, Bengt och Ollei
ca 1800
Dela
Dryckenskapens följder
Dela
Gubbqwarnen och Kärringqwarnen
Dela
Englarnas hallelulja
ca 1800
Dela
Porträtt av Eric Brahe
ca 1756-1759
Dela
Pigornas Sqwaller-Konselj
Dela
Den stedsevarande gudeliga hus-klockan
Dela
Döden, går här ett åldrigt fruntimmer til mötes; men salige äro de, som i herranom dö; ty de få del i den första upståndelsen
Dela
Christus sitter till bords med de tvenne Lärljungar uti Emaus
Dela
Jagtstycken No. 16
ca 1800-1870
Dela
Gustaf III Sweriges, Göthes och Wendes Konung
Dela
Gustaf den III, afbildad i den, af hans Kongl. Maj:t, upgifna, faststälda och till ständigt bärande, den 28 april 1778, antagna nya nationelle klädedräkten
Dela
KOLLEKTIONEN