Välj del i webbplatsen

Du är här: Nationalbiblioteket

Som nationalbibliotek samlar vi in nästan allt som publiceras i Sverige. Här hittar du information om hur du använder biblioteket och tar del av våra samlingar och tjänster.

Biblioteksmyndigheten

Som biblioteksmyndighet har vi ett samordnande ansvar för Sveriges alla bibliotek. Här hittar du bland annat frågor som rör biblioteksutveckling, metadata och biblioteksstatistik.

Leta efter material i KB:s samlingar

På KB har vi flera olika söktjänster som hjälper dig att hitta det material du letar efter. Klicka nedan på den materialtyp som du söker eller välj samtliga materialtyper för att komma till hela listan över KB:s material.

Exempel på materialtyper

fullskärmsbild

Svenska kistebrev

Hur ser svenska kungafamiljen ut? Varför gifter man sig? Och hur går det egentligen för den som faller i dryckenskap? Det här är viktiga frågor som 1700– och 1800-talens kistebrev kunde svara på.

De svenska kistebreven kan med all rätt kallas för ett tidigt massmedium. De små ettbladstrycken, i regel kolorerade träsnitt, klistrades in i locket på de kistor där allmogen förvarade sina kläder och textilier. De trycktes i landsortsstäderna och spreds i stora upplagor ca 1750-1850. Spridningen underlättades av att de var väldigt billiga. På så vis kunde de köpas av bland annat drängar och pigor som tog trycken med sig när de bytte tjänst.

 

Eftersom kistebreven ofta bestod av både bild och text så kunde innehållet tolkas även av de som inte kunde läsa. De tidiga motiven utgjordes ofta av bibliska berättelser eller kungliga porträtt och skulle bland annat pränta in moral, god sed och vördnad för överheten.

 

Med andra ord fungerade kistebreven inte bara som färggranna dekorationer utan också som avsändare av viktig kunskap. Bara det viktigaste gavs utrymme; här kan du som mottagare hitta allt från hur kungligheter såg ut och klädde sig till de olyckor som drabbar den som super. Under 1800-talets mitt blev motiven efter hand mera vardagliga och berättade om hantverkare, bönder och tjänstefolk. 

 

Så småningom skulle kistebreven komma att bli gammalmodiga och svårtydda och de konkurrerades till sist ut av litografier och importerade färgtryck. KB:s samling innehåller cirka 900 kistebrev, varav cirka 200 i nytryck, och här ser du några exempel på de bilder som fanns i praktiskt taget alla dåtida svenska hem.

År
1815
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Upphov
Lars Wennberg
År
1782
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Upphov
Gustav Kühn
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Upphov
P.A. Huldberg
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Upphov
P.A. Huldberg
År
1852
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Upphov
L. Gullbrannssson
År
1847
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Upphov
N.E. Lundström
År
1833
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Upphov
J.P. Lundström
År
1849
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
År
1852
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Upphov
Fredric Huldberg
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Upphov
P.L. Hoffbro
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Upphov
J.P. Lönngren
År
1846
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Upphov
Lundbergska Bottryckeriet
År
1847
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Upphov
Ernst Peter Sundqvist
År
1800
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Upphov
J.P. Lundström
År
1849
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Upphov
P.A. Huldberg
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
År
1773
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Gustaf den III, den 28 april 1778, avbildad i den antagna nya nationella klädedräkten.
Upphov
Immanuel Smitt
År
1778
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
KOLLEKTIONEN