De la Gardies samling

Dyk in i myllret i 14 historiska planscher från en sällsynt samling. Magnifika gravyrer tar dig tillbaka till renässansens städer och byggnader.

De la Gardies samling består av 187 stadsvyer och historiska planscher från perioden 1519–1621. Det är en unik samling som saknar motsvarighet i världen. Vissa av objekten är de enda kända, bevarade exemplaren i världen. Många av gravyrerna är dessutom stora – från en meter långa till hisnande 3,52 meter.


Samlingens väg till KB

Att samlingen heter De la Gardie har inte så mycket med själva gravyrerna att göra. Namnet kommer sig av att de under en tid ägdes av adelsmannen Magnus Gabriel De la Gardie. Innan dess kom de till Sverige cirka 1623, inköpta i Amsterdam för Gustav II Adolfs räkning. Till det Kungliga bibliotek kom delar av De la Gardies boksamlingar efter hans död 1686. Däribland de graverade stadsvyerna, från början inbundna i ett stort bokband.


Städer, byggnader, fält- och sjöslag

I samlingen finns många av Europas städer representerade. Gravyrerna visar både konsten att åskådliggöra städer under renässansen och hur tidens samhällen såg ut. Utöver stadsvyer finns bilder av byggnader som Colosseum i Rom, Royal Exchange i London och Katedralen i Strassburg. Dessutom ingår ett 20-tal historiska planscher, främst av fält- och sjöslag samt belägringar av olika städer.


Hela samlingen finns beskriven i Isak Collijns bok Magnus Gabriel de la Gardies samling af äldre stadsvyer och historiska planscher Länk till annan webbplats. från 1915. Beskrivningarna av de utvalda bilderna kommer till största delen från Collijns bok.

Beskrivning
Bilden av Jerusalem är en fantasibild av okänt upphov som eventuellt avbildats efter en snidad altarprydnad i Regensburg, Tyskland. Staden tycks sväva på en ornamental plattform, mer himmelsk än jordisk. Vid byggnaderna finns inskrifter som "Hoche schloss David, Thvrn Bal, Tempel, Thvrn Agrippa". Mått: cirka 56 x 39 cm.
Foto
KB
Signum
KoB DelaG C. 9
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Vy i fågelperspektiv över det moderna Rom tecknad av Antonio Tempesta. Upptill i vänstra hörnet syns Giacomo Bosios (italiensk historiker) vapen med hans valspråk och i mitten till vänster en dedikation till densamme. Nedtill i högra hörnet en bild av gudinnan Roma. Därunder en kartusch (underlag för titlar och vapensköldar) med konstnären Tempestas signering. Bilden visar Rom som staden såg ut 1593, vilket då var det ”moderna” Rom. Mått: 113 x 248 cm.
Foto
KB
År
1593
Signum
KoB DelaG Stö.f. 18
Hitta i KB:s samlingar
Bilden i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Den tysk-romerske kejsare Karl V förlänade 1530 Malta till Johanniterorden. Orden var dock fortfarande en nagel i ögat på den osmanske sultanen, som hade jagat bort dem från deras bas på Rhodos 1522. År 1565 skickade därför sultanen en styrka på 40 000 man för att erövra ön, vilket blev känt som belägringen av Malta. På denna bild av okänt ursprung syns turkarnas fartyg segla in till Malta på sydöstra sidan där armén steg i land vid kuststaden Marsaxlokk. På land står arméer uppställda och ett slag pågår utanför staden. Trots svårt underläge för Johanniterna, vars styrkor endast uppgick till 6 000 man, misslyckades anfallet till följd av slug taktik från ordens dåvarande stormästare Jean Parisot de la Valette. Båda sidor led svåra förluster. Mellan 25 000 och 30 000 osmaner stupade, och malteserriddarna förlorade 2 500 man. Dessutom dödades omkring 7 000 personer ur den civila befolkningen. Mått: 38 x 49 cm.
Foto
KB
År
1565
Signum
SE-S, KoB DelaG C. 32
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Här en detalj från ett panorama över Florens, som tryckts i Antwerpen av Hieronymus Cock år 1557. Bilden visar den nedre, mittersta delen av panoramat där man kan se bönder som gräver och sår på fälten. Till höger om dessa betar boskap på en äng och längre upp, ovanför forsen i floden Arno, syns en roddbåt. Nedanför båten, både ovanför och nedanför forsen, står några människor i vattnet. Kanske är det fiskare? Längre upp nära bron står människor och vattnar sina djur. Denna detaljrikedom gör bilderna mer levande. Panoramat visar helheten, stadsplanen och arkitekturen, men i detaljerna finns även information om hur människor levde och arbetade. Mått: cirka 36 x 130 cm.
Foto
KB
År
1557
Signum
KoB DelaG E. 35
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Jost Ammans panorama över Venedig visar Dogens procession över Marcustorget till Bucentauren, vilken var Dogens statsgalär. Dogen kallades den person som innehade det högsta ämbetet i Venedig. Galären förde ut dogen i Adriatiska havet varje år vid Kristi himmelsfärds dag fram till 1798, för att fullfölja ceremonin att symboliskt binda Venedig, genom giftermål, med havet. I fonden syns Marcusplatsen med bland annat Markuskyrkan, klocktornet och Markuskyrkans Campanile. Mått: 76 x 189 cm.
Foto
KB
År
1560–1591
Signum
KoB DelaG Stö.f. 49
Hitta i KB:s samlingar
Bilden i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
På det stora Londonpanoramat Civitas Londini, av Johan Norden, finns en infälld karta över centrala London i högra hörnet. Kungliga bibliotekets exemplar är det enda kända exemplar med denna del bevarad. Här syns den delen i uppförstorad detalj med förteckning under bilden. Precis ovanför förteckningen och något till vänster om Southwarkbron finns Shakespeares teater, The Globe, utmärkt. Mått: 58 x 133 cm.
Foto
KB
År
1600
Signum
KoB DelaG Stö.f. 99
Hitta i KB:s samlingar
Bilden i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Isaak Bruns vy över Strassburg får representera de franska städer som finns med i samlingen. I en bandslinga ovanför bilden finns titeln, Strassburg samt årtalet 1609, och i nedre vänstra hörnet har konstnären Isaak Brun signerat gravyren. Katedralen är stadens mittpunkt och runt stadskärnan löper en stadsmur längst med floden Rhen. Staden och den omgivande landsbygden knyts samman via broarna över Rehn. Utanför syns gårdar, arbetande människor och boskap samt människor på väg in eller ut från staden. Mått: 10 x 31 cm.
Foto
KB
År
1609
Signum
KoB DelaG C. 114
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Plan över Köln i fågelperspektiv av Arnold Mercator. Precis under titeln syns till vänster Kölns s.k. frankiska vapen och till höger det nuvarande stadsvapnet med tre kronor. Till höger och vänster om planen finns vertikala fält med beskrivningar och avbildningar av Antiqvitates coloniae, som dels förvarades i privata samlingar i Köln, dels fanns på stadens gator och i kyrkorna. Överst till vänster om planen en dedikation till ärkebiskopen af Köln Salentin von Isenburg (1567–1577) samt dennes vapen. Nedtill i det vänstra hörnet en uppgift om planens skala och intill denna en beskrivning på den bro, som under romartiden förband Köln med Deutz. Den inleds med titeln: De fvndatione pontis lapidei... Överst till vänster om planen en stor tavla, på vilken ett särskilt blad blivit klistrat med ett boktryck (50 rader) under titeln: De Fvndation atqve antiqvitate hvivs vrbis... Härunder lokalförteckning samt nedtill i hörnet i en kartusch (underlag för titlar och vapensköldar) med privilegiet på kartans tryckning. Mått: 173 x 110 cm.
Foto
KB
År
1571
Signum
KoB DelaG Stö.f. 151
Hitta i KB:s samlingar
Bilden i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Melchisedech van Hoorens bild av Antwerpen har en annorlunda gestaltning då hela bilden är utformad som en stor kartusch (underlag för titlar och vapensköldar) indelad i tre fält. De övre och undre fälten avbildar Antwerpens befästningar från söder och norr. I det mellersta fältet syns ett panorama över staden Antwerpen sett från floden Schelde. Kartuschens spets kröns av tre vapensköldar och under dessa finns mindre kartuscher med inskriptioner. Under den stora kartuschen syns staden Antwerpens vapen som omges av ytterligare inskriptioner i fyra olika fält. Mått: 35 x 46 cm.
Foto
KB
År
1557
Signum
KoB DelaG C. 157
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Vy i fågelperspektiv av Amsterdam och dess hamn av Pieter Bast. Upptill i vänstra hörnet syns Amsterdams stadsvapen. I högra hörnet en stor kartusch (underlag för titlar och vapensköldar) innehållande lokalförteckningar 1–45, vilka inramas av två pelare där lejon bär upp Holland och Amsterdams vapen. Ovanför kartuschen står Amsterdam skrivet och nedanför, i en mindre kartusch, texten: Anno 1597. Kungliga bibliotekets exemplar är ett av två kända fullständiga exemplar. Det andra exemplaret finns idag på Amsterdams museum. Mått: 82 x 93 cm.
Foto
KB
År
1597
Signum
KoB DelaG E. 161
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Panorama över Danzig av Aegidius Dickman. Staden Danzig lydde under den tid gravyren gjordes under Polen-Litauen, men var en mäktig handelsstad med långtgående självstyre. 1500- och 1600-talen var stadens storhetstid. Som den viktigaste utskeppningshamn för den stora polska spannmålsexporten blev staden rik och många vackra och storslagna byggnader är bevarade från denna tid och den tidigare hansaepoken. Mått: 72 x 261 cm.
Foto
KB
År
1617
Signum
KoB DelaG Stö.f. 163
Hitta i KB:s samlingar
Bilden i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Panorama öfver Konstantinopel, tryckt och förlagd af Pieter van de Keere i Amsterdam år 1616. Vid den tid som panoramat trycktes var Konstantinopel huvudstad i det Osmanska riket och Sultan Ahmed I regerade. Mått: 40 x 215 cm.
Foto
KB
År
1616
Signum
KoB DelaG Stö.f. 169
Hitta i KB:s samlingar
Bilden i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Vy av sjöslaget vid Lepanto den 7 oktober 1571. På bilden, vars upphov är okänt, syns de två flottorna drabba samman. Det var dels fartyg från en allians (Heliga ligan) mellan Spanien, Kyrkostaten, Venedig, Malteserorden, Genua och Savojen, dels den osmanska flottan. Den Heliga ligan bestod av 208 fartyg, 30 000 soldater och 50 000 galärslavar och sjömän, under överbefäl av spanske kungen Filip II:s halvbror Don Juan de Austria. Befälhavare för den påvliga delen av den allierade kristna flottan var prins Marcantonio Colonna. Den osmanska flottan var till antalet överlägsen med sina 100 000 man och leddes av Ali Pascha. Trots detta vann den Heliga ligan slaget och konsekvensen blev att det osmanska riket för evigt förlorade greppet om Medelhavets vattenvägar. Mått: 51 x 71 cm.
Foto
KB
År
1571
Signum
KoB DelaG C. 171
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Den 3–12 augusti 1542 belägras staden Wolfenbüttel av kurfurstarna av Sachsen och Hessen. Ovanför bilden syns en titel på tyska som inleds: Warhafftige abcontrafactur, welcher gestalt die zwen Kur uñ fursté zu Sachssen uñ Hessen... I träsnittet finns förklarande text intryckt i boktryck och under bilden finns en text i boktryck i 10 spalter innehållande bibelcitat. Nertill i vänstra hörnet finns gravören Lucas Cranach den äldres signatur i form av en krönt och bevingad orm. Mått: 42 x 110 cm.
Foto
KB
År
1542
Signum
KoB DelaG E. 181
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
KOLLEKTIONEN