Letar du efter material i KB:s samlingar?
Gå till våra söktjänster

Välj del i webbplatsen

Du är här: Nationalbiblioteket

Som nationalbibliotek samlar vi in nästan allt som publiceras i Sverige. Här hittar du information om hur du använder biblioteket och tar del av våra samlingar och tjänster.

Biblioteksmyndigheten

Som biblioteksmyndighet har vi ett samordnande ansvar för Sveriges alla bibliotek. Här hittar du bland annat frågor som rör biblioteksutveckling, metadata och biblioteksstatistik.

fullskärmsbild

Projekt: rädda affischerna

Det här är en berättelse om hur KB arbetar för att bevara den svenska kulturskatten och undvika informationsförlust. Berättelsen börjar under mark, nere i våra magasin...

Här har det tidigare funnits en hög med trasiga affischer som numera krympt avsevärt. KB har nämligen parat ihop de trasiga affischerna med sina respektive fragment i ett större affischlagningsprojekt. Fragmenten har med största omsorg slagits in i papper och markerats med exempelvis "Fragment av #137" – allt för att så lite information som möjligt ska gå förlorad.

 

Japanpapper och hemkokt klister

Ingen retuschering sker vid lagning: sättet affischen såg ut på när den kom till KB är en mycket viktig del av proveniensen. Med andra ord finns det faktiskt en övre gräns för hur "mycket" en affisch tillåts lagas. Med hjälp av fiberrikt och slitstarkt så kallat Japanpapper och hemkokt klister räddas det som räddas kan, och vissa av affischerna har kunnat lagas till nästintill ursprungsskick.

 

Räddningsaktionen är ett samarbete mellan bibliotekarier, bokbindare och fotograf. Målet är att undvika informationsförlust och göra materialet tillgängligt för forskare och allmänhet.


I skrivande stund har ett hundratal affischer lagats, närmare trehundra katalogiserats och lika många kommer att digitaliseras.


Res till [Soli]ga södern med Ellen Rydelius guider
Dela
Folk-konsert i Ofvansjö kyrka / Gäfleborgs läns orkesterförenings symfoniorkester
Dela
Stockholms stads folkbad i Sturebadet: badstu för herrar och damer varje onsdag och lördag 40 öre : karbad varje dag 60 öre
Dela
Tävlan om Svenska M[ästerskapen] i dragspel
"avhålles i Cirkusbyggnaden, Örebro : Lördagen den 17 Oktober 1914 kl. 8.15 e. m."
Dela
Frilufts-konsert uti Folkets park
"Lagerheims-Kören giva musikalisk aftonunderhållning / Lagerheims-kören ; pianotrio: Hermine Tanzinger, Anna Svenonius, Fritz Swedberg"
Dela
Upsala sångarförbund gifver konsert i Universitetets Aula
"Söndagen den 16 December 1917 : kl. 7 e. m."
Dela
Faust: (La damnation de Faust), dramatisk legend i fyra afdelningar
"Filharmoniska sällskapet; kompositör: Hector Berlioz ; dirigent: Ivar Hedenblad ; solister: Arvid Ödman, Zelma Wall, Martin Oscár, Gustaf Sjöberg"
Dela
California - laglöst land
"Produktion: American - International ; regissör: Hamil Petroff ; skådespelare: Jock Mahoney, Faith Domergue ; illustratör: Walter Bjorne"
Dela
Slavskeppet
"Produktion: 20:th Century Fox ; skådespelare: Warner Baxter, Wallace Beery, Elizabeth Allan, Joseph Schildkraut, Mickey Rooney"
Dela
Mord i isbaletten
"Producent: Monogram picture ; skådespelare: Belita, Barry Sullivan, Albert Dekker, Eugene Pallette, Bonita Granville"
Dela
Döden i Sevilla. Skådespelare: Asta Nielsen
"Biografen bio vid Grindstugan"
Dela
Lifstidsfången : en läkares pliktkänsla
"Biograf Bio vid Grindstugan"
Dela
Tage Schwedischer Klassiker
"Ausstellung zum Gedenken an die Schwedischen Schriftsteller Bellman, Lagerlöf und Bremer ; 8. bis 12. Oktober 1965 in Berlin"
Dela
Stor nyhetsuppvisning: efter ett program som saknar all konkurrens
Boston-Biografen
Dela
Rulles likör
Dela
Runa: Högsta märket smörblandat margarin
"Ersätter finaste mejerismör"
Dela
Mörkrets makter : fantastiskt mysterium i 36 afdelningar
"28,000 konstnärligt kolorerade fotografjer"
Dela
Beskrivning
Vagnen världen väntar... Den nya Forden på väg till Sverige!
Dela
Död åt bacillerna!!
"I varje hem bör finnas Kronsterisol hemmens sundhetsmedel"
Dela
KOLLEKTIONEN