Projekt: rädda affischerna

Det här är en berättelse om hur KB arbetar för att bevara den svenska kulturskatten och undvika informationsförlust. Berättelsen börjar under mark, nere i våra magasin...

Här har det tidigare funnits en hög med trasiga affischer som numera krympt avsevärt. KB har nämligen parat ihop de trasiga affischerna med sina respektive fragment i ett större affischlagningsprojekt. Fragmenten har med största omsorg slagits in i papper och markerats med exempelvis "Fragment av #137" – allt för att så lite information som möjligt ska gå förlorad.


Japanpapper och hemkokt klister

Ingen retuschering sker vid lagning: sättet affischen såg ut på när den kom till KB är en mycket viktig del av proveniensen. Med andra ord finns det faktiskt en övre gräns för hur "mycket" en affisch tillåts lagas. Med hjälp av fiberrikt och slitstarkt så kallat Japanpapper och hemkokt klister räddas det som räddas kan, och vissa av affischerna har kunnat lagas till nästintill ursprungsskick.


Räddningsaktionen är ett samarbete mellan bibliotekarier, bokbindare och fotograf. Målet är att undvika informationsförlust och göra materialet tillgängligt för forskare och allmänhet.


I skrivande stund har ett hundratal affischer lagats, närmare trehundra katalogiserats och lika många kommer att digitiseras. Här kan du läsa mer om projektet.

Beskrivning
Skapad av Torsten Schonberg.
Foto
KB
År
1932
Bildrättigheter
Bilden skyddas av upphovsrätt
Beskrivning
Okänt upphov.
Foto
KB
År
1913
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Skapad av Hjalmar Strååt.
Foto
KB
År
1918
Bildrättigheter
Bilden skyddas av upphovsrätt
Beskrivning
Okänt upphov.
Foto
KB
År
1914
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Okänt upphov.
Foto
KB
År
1916
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Okänt upphov.
Foto
KB
År
1917
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Okänt upphov.
Foto
KB
År
1906
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Skapad av Walter Bjorne.
Foto
KB
År
1965
Bildrättigheter
Bilden skyddas av upphovsrätt
Beskrivning
Skapad av Eric Rohman.
Foto
KB
År
1937
Bildrättigheter
Bilden skyddas av upphovsrätt
Beskrivning
Skapad av Gösta Åberg.
Foto
KB
År
1948
Bildrättigheter
Bilden skyddas av upphovsrätt
Beskrivning
Okänt upphov.
Foto
KB
År
1914
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Okänt upphov.
Foto
KB
År
1911
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Okänt upphov.
Foto
KB
År
1965
Bildrättigheter
Bilden skyddas av upphovsrätt
Beskrivning
Okänt upphov.
Foto
KB
År
1907
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Skapad av Cortis.
Foto
KB
År
1934
Bildrättigheter
Bilden skyddas av upphovsrätt
Beskrivning
Okänt upphov.
Foto
KB
År
1929
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Okänt upphov.
Foto
KB
År
1907
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Skapad av Hjalmar Thoresson.
Foto
KB
År
1932
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Skapad av Eric Rohman.
Foto
KB
År
1931
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
KOLLEKTIONEN