Dag Hammarskjölds samling utnämns till Världsminne av Unesco. Utmärkelsen ges till arkiv, museer eller dokument som anses ha ett värde för hela mänskligheten.

I sitt testamente 1959 förordnade Dag Hammarskjöld att hans arkivalier skulle överlämnas som gåva till Kungliga biblioteket. Donationen inkom till KB den 9 april 1962, inrymd i 4 arkivskåp och 19 lådor. Samlingen omfattar cirka 45 hyllmeter och innehåller allt från dokument om världspolitik till privata brev och tidningsurklipp. Huvuddelen är på engelska. Materialet ger en värdefull inblick i tiden efter andra världskriget och kalla kriget. FN-delen av samlingen är digitaliserad och går att ta del av i Fredsarkivet Länk till annan webbplats..

Utforska samlingen i databasen Arken Länk till annan webbplats..

Svartvitt foto av Dag hammarskjöld vid ordförandebordet i FN.

Foto: FN