En okänd skrivare

Från handskriftens innehåll och anteckningar går det att avgöra var Codex Gigas har tillverkats. Desto svårare är det att veta vem som kan ha hållit i pennan.

Man håller upp en uppslagen jättebok med en bild på djävulen.

Vaktmästare Gustavsson med Codex Gigas i visningssalen på KB 1929.

Ursprung i dagens Tjeckien

Codex Gigas skrevs i det medeltida Böhmen. Det vet vi eftersom böhmiska helgon finns nämnda i handskriftens kalendarium. Dessutom innehåller handskriftens nekrologium (medeltida förteckning över dödsdagar) ett stort antal tjeckiska namn på både historiskt kända och okända personer. En krönika om Böhmen bekräftar ytterligare Codex Gigas ursprung.

Ledtrådar om dateringen

Handskriften har daterats till åren 1204–30. Det grundas på flera olika ledtrådar.

  • Böhmens helgon Prokop (Procopius), som kanoniserades år 1204, förekommer under den 4 juli i kalendariet. Det betyder i princip att handskriften inte kan ha varit skriven före det året.
  • Samtidigt måste handskriften ha skrivits efter år 1223, eftersom Pragbiskopen Andreas (1214–1223) förekommer under den 30 juli i nekrologiet. Han dog 1223 och är den siste i raden av ett antal historiskt identifierbara personer från slutet av 900-talet till början av 1200-talet vars namn finns i nekrologiet.
  • Däremot saknas namnet på kungen av Böhmen, Ottokar I av Přemysl-ätten. Eftersom han dog 1230, skulle det innebära att Codex Gigas skrevs färdigt någon gång mellan 1224 och 1230.

Vem skrev Codex Gigas?

Codex Gigas skrivare är okänd. Det har spekulerats om att det skulle ha varit munken Herman, vars namn med beteckningen inclusus (innestängd) står i handskriftens nekrologium den 10 november. Man kopplade ihop beteckningen inclusus med legenden om den syndige, inmurade munken som med djävulens hjälp skulle ha skrivit hela Codex Gigas under en enda natt.

Ensam och inmurad

Termen inclusus betecknar egentligen en person, oftast knuten till ett kloster, som lever isolerad i en cell av religiösa skäl eller på grund av botgöring. Efter en försöksperiod på minst ett år kunde en sådan person bli inlåst i en cell av en biskop. Ibland murades cellen igen och man sjöng en dödsmässa som skulle symbolisera en begravning. Denna levnadsform var inte ovanlig bland benediktinerna och cistercienserna.

Ibland murades cellen igen och man sjöng en dödsmässa som skulle symbolisera en begravning.
Färgglad handskriven sida med snirkliga bokstäver och utsmyckning. Längst upp står Oktober.

En sida i kalendariet.

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?