fullskärmsbild
 • Startsida
 • Om oss
 • Tillgänglighet på KB:s webbplatser och digitala tjänster

Tillgänglighet på KB:s webbplatser och digitala tjänster

Här redogör vi vilka brister det finns i tillgänglighet för Kungliga bibliotekets webbplatser och digitala tjänster samt hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker fler brister.

Kungliga biblioteket arbetar med att tillgängliggöra digitala tjänster och system. Vi strävar efter att våra webbplatser och digitala tjänster ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av användare, samt uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)länk till annan webbplats 2.1 AA.

Sidan uppdateras löpande med tillgänglighetsredogörelser för de av KB:s tjänster som berörs av lagen.

Brister i tillgänglighet

Nedan hittar du tillgänglighetsredogörelser för digitala tjänster och system som berörs av Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig servicelänk till annan webbplats.

 • Hur tillgänglig är Biblioteksstatistikdatabasen?

  Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

  För närvarande är Biblioteksstatistikdatabasenlänk till annan webbplats delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

  KB är medvetna om följande brister:

  Vid förstoring till 200% riskerar delar av text och siffror att krocka. (WCAG 1.4.4 AA)länk till annan webbplats

  Layouten på rapportsidorna fungerar sämre på en 320 pixlar bred skärm i och med att viss information eller funktionalitet går förlorad. Det leder till delvis scrollning i mer än en riktning. (WCAG 1.4.10 AAlänk till annan webbplats)

  Biblioteksstatistikdatabasen har inte unika, beskrivande sidtitlar vilket kan leda till svårigheter för användarna att orientera sig och hitta innehåll. (WCAG 2.4.2 Alänk till annan webbplats)

  Biblioteksstatistikdatabasen är inte anpassad till svenskt teckenspråk. (EN 301 549 R13länk till annan webbplats)

  Biblioteksstatistikdatabasen är inte anpassad för flerspråkighet. (EN 301 549 R17länk till annan webbplats)

  Hur har KB testat webbplatsen?

  KB har genomfört interna tester av Biblioteksstatistikdatabasen.

  Senaste bedömningen gjordes den 2020-03-31.
  Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades senast den 2020-03-31.

 • Hur tillgänglig är Biblioteksstatistik, enkät?

  Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

  För närvarande är Biblioteksstatistik, enkät delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

  KB är medvetna om följande brister:

  Insamlingsformulärets inmatningsfält innehåller sensoriska kännetecken (röd text) när inmatningen avviker +/- 10 procent från föregående års värde, vilket leder till att vissa användare har sämre möjlighet att förstå informationen. (WCAG 1.3.3 A)länk till annan webbplats

  Delar av insamlingsenkätens text syns ej i mobilvy. (WCAG 1.3.4 AA)länk till annan webbplats

  Kontrasten är ej tillräcklig vid inmatning av felaktig data på grund av den röda varningstexten mot den orangea bakgrunden. (WCAG 1.4.3 AA)länk till annan webbplats

  Delar av texten i hjälpbubblorna försvinner vid förstoring eller vid användning av liten skärm. (WCAG 1.4.10 AA)länk till annan webbplats

  Den modala dialogrutan "Du har angivit värden i delfälten som inte kan summeras till värdet i totalfältet (...)" uppfyller inte 3.2.2 eftersom den innebär en oväntad förändring av fokus vid tabnavigering, och gör så att tabfokus förloras. (WCAG 3.2.2 A)länk till annan webbplats

  Inputfälten är i vissa fall disponerade så att det inte alltid finns en egen etikett till inmatningsfältet. Detta resulterar till bitvis otydliga och ej klickbara fältetiketter. (WCAG 3.3.2 A)länk till annan webbplats

  Biblioteksstatistikens enkät är inte anpassad till svenskt teckenspråk. (EN 301 549 R13)länk till annan webbplats

  Biblioteksstatistikens enkät är inte anpassad för flerspråkighet. (EN 301 549 R17länk till annan webbplats)

  Hur har KB testat webbplatsen?

  KB har genomfört interna tester av Biblioteksstatistik, enkät.

  Senaste bedömningen gjordes den 2020-03-31.
  Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades senast den 2020-03-31.

 • Hur tillgänglig är Eplikt?

  Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

  För närvarande är Epliktlänk till annan webbplats delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

  KB är medvetna om följande brister:

  Vissa tabeller måste scrollas horisontellt. Vissa flervalsrullgardinsmenyer måste scrollas horisontellt. Vissa hjälpbubblor måste scrollas. Problem med förstorad text vid val av artister i musikuppladdning. (WCAG 1.4.4 AA, länk till annan webbplatsWCAG 1.4.10 AA, länk till annan webbplatsWCAG 1.4.12 AA)länk till annan webbplats

  Eplikt är inte anpassade till sökförslag, gå över till flerspråkighet och att återge innehållet i video. (EN 301 549 R112, länk till annan webbplatsEN 301 549 R113, länk till annan webbplatsEN 301 549 R13, länk till annan webbplatsEN 301 549 R17)länk till annan webbplats

  Hur har KB testat webbplatsen?

  KB har genomfört interna tester av Eplikt.

  Senaste bedömningen gjordes den 2020-05-26.
  Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades senast den 2020-05-19.

 • Hur tillgänglig är ISBN Sverige?

  Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

  För närvarande är ISBN Sverige delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

  KB är medvetna om följande brister:

  Vald text i rullgardinsmenyer vid förstoring av endast text syns inte optimalt. (WCAG 1.4.4 AA)länk till annan webbplats

  Vissa tabeller måste scrollas horisontellt. (WCAG 1.4.10 AA)länk till annan webbplats

  Det finns sätt att ändra sin ISBN-ansökan, men de som erbjuds är inte tekniska utan handlar mer om att ta kontakt med ISBN Sveriges handläggare. (WCAG 3.3.4 AA)länk till annan webbplats

  ISBN Sverige är inte anpassade till sökförslag, gå över till flerspråkighet och att återge innehållet i video. (EN 301 549 R112, länk till annan webbplatsEN 301 549 R113, länk till annan webbplatsEN 301 549 R13, länk till annan webbplatsEN 301 549 R17länk till annan webbplats)

  Hur har KB testat webbplatsen?

  KB har genomfört interna tester av ISBN.

  Senaste bedömningen gjordes den 2020-03-31.
  Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades senast den 2020-03-31.

 • Hur tillgänglig är Libris katalogisering?

  Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

  För närvarande är Libris katalogiseringlänk till annan webbplats delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

  KB är medvetna om följande brister:

  Jumbotronbilden på Om nya Libris och XL saknar alt-text. Kungliga bibliotekets logotyp och den intilliggande texten Libris katalogisering länkar till samma plats. (WCAG 1.1.1 A)länk till annan webbplats

  Sökets rullgardinslistor saknar de etiketter som krävs för skärmläsare. ID och etiketter är inte sammankopplat i sökfältet. Libris katalogisering använder <i> för att deklarera ikoner. Inkonsekvent användande av rubriksnivåer på flertalet undersidor. Det saknas etiketter på sökträffsidans facetter och paginering. Det saknas en tydlig koppling mellan korten i sökträfflistan och de chip som genereras när användaren håller muspekaren över ett länkat objekt. Detta riskerar att ha en negativ upplevelse beroende på skärmläsare. (WCAG 1.3.1 Alänk till annan webbplats)

  Externa länkar på klientens startsida kommunicerar inte att de öppnas i ny flik. Skärmläsare kan inte avgöra vad som skapas på sidan Skapa ny. Det saknas etikett för ”ta bort”-funktion för valda filter vilket försvårar för skärmläsare. Det förekommer icke-beskrivande länkar i sidfoten. (WCAG 1.4.1 A, länk till annan webbplatsWCAG 2.4.4 A)länk till annan webbplats

  Scroll i sidled förekommer på mindre skärmar/enheter på följande sidor: Hjälp, Skapa ny, I formulär tillhörande de olika entiteterna. (WCAG 1.4.10 AA)länk till annan webbplats

  Tangentbordsnavigering tappar fokus i dialogrutor. Det går inte att tangentbordsnavigera i verktygspalettens. Det går inte att tangentbordsnavigera till Visa fler i korten. Det går inte att flagga poster med hjälp av tangentbordet. (WCAG 1.3.2 A, länk till annan webbplatsWCAG 1.4.13 AAlänk till annan webbplats, WCAG 2.1.1 A, länk till annan webbplatsWCAG 2.1.2 A, länk till annan webbplatsWCAG 2.4.3 A, länk till annan webbplatsWCAG 4.1.2 A)länk till annan webbplats

  Vid textförstoring till 200 % riskerar följande information och funktionalitet bli otillgänglig. Information som förekommer i chip. Inmatningsfält i formulär. Ikoner och text riskerar krocka i formulär. Längre textstycken i formulär. (WCAG 1.4.4 AA)länk till annan webbplats

  Det är inte möjligt att hoppa över navigation och filterinställningar vid tangentbordsnavigering. (WCAG 2.4.1 A)länk till annan webbplats

  Korten på startsidan saknar rubriker. Hjälpsidornas rubriker blir skymda bakom sökfunktionen då ankarlänkarna används. (WCAG 2.4.6 AA)länk till annan webbplats

  Med skärmläsare så går det inte att utröna vad nummerindikatorn som visas i samband med länken Katalogvård avser. (WCAG 2.5.3 A)länk till annan webbplats

  Libris katalogisering är inte anpassad för flerspråkighet. (WCAG 3.1.1 A, länk till annan webbplatsWCAG 3.1.2 AA, länk till annan webbplatsR17)länk till annan webbplats

  Funktionaliteten för att lägga till egenskaper har i formuläret olika utförande. (WCAG 3.2.3 AA)länk till annan webbplats

  Det förekommer val vid redigering av formulär som tjänsten inte längre stödjer. När dessa val sker informeras inte användaren om felaktigheten. (WCAG 3.3.1 A)länk till annan webbplats

  Klienten följer inte html-standard då samma ID förekommer flera gånger i formulär. Detta riskerar även att skapa problem för skärmläsare. (WCAG 4.1.1 A)länk till annan webbplats

  Hur har KB testat webbplatsen?

  KB har genomfört interna tester av Libris katalogisering.

  Senaste bedömningen gjordes den 2020-04-21.
  Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades senast den 2020-04-21.

 • Hur tillgänglig är Swepub analys?

  Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

  För närvarande är Swepub analyslänk till annan webbplats delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

  KB är medvetna om följande brister:

  Vissa felkoder och felmeddelanden förekommer på engelska. (WCAG 3.1.2 AA)länk till annan webbplats

  Rullgardinslista för Organisation, Forskningsämne och Outputtyp saknar vissa ARIA-attribut som krävs för skärmläsare. Ikonerna för att expandera och rensa har inte tillräcklig kontrast. (WCAG 1.1.1 Alänk till annan webbplats, WCAG 2.5.3 A, länk till annan webbplatsWCAG 4.1.2 A)länk till annan webbplats

  Tabellerna för förhandsgranskning kräver i vissa fall scroll i sidled. (WCAG 1.4.10 AAlänk till annan webbplats)

  Swepub är inte anpassad för flerspråkighet. (WCAG 3.1.1 A, länk till annan webbplatsWCAG 3.1.2 AAlänk till annan webbplats, EN 301 549 R17länk till annan webbplats)

  Hur har KB testat webbplatsen?

  KB har genomfört interna tester av Swepub Bibliometri, Databearbetning och Ämnesklassificering.

  Senaste bedömningen gjordes den 2019-11-19.
  Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades senast den 2019-11-25.

 • Hur tillgänglig är KB URN Resolver?

  Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

  För närvarande är KB URN Resolverlänk till annan webbplats delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

  KB är medvetna om följande brister:

  KB URN Resolver sidor beskriver inte dess ämne eller syfte. (WCAG 2.4.2 Alänk till annan webbplats)

  KB URN Resolver är inte anpassade till sökförslag, gå över till flerspråkighet och att återge innehållet i video. (EN 301 549 R13länk till annan webbplats, EN 301 549 R17länk till annan webbplats)

  Hur har KB testat webbplatsen?

  KB har genomfört interna tester av KB URN Resolver.

  Senaste bedömningen gjordes den 2020-04-14.
  Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades senast den 2020-05-04.

 • Hur tillgänglig är Uppladdning?

  Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

  För närvarande är Uppladdninglänk till annan webbplats delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

  KB är medvetna om följande brister:

  Vissa tabeller måste scrollas horisontellt. (WCAG 1.4.10 AAlänk till annan webbplats)

  Uppladdning är inte anpassade till flerspråkighet och återger inte heller innehållet i video. (EN 301 549 R13, EN 301 549 R17, EN 301 549 R133länk till annan webbplats)

  Hur har KB testat webbplatsen?

  KB har genomfört interna tester av KB URN Resolver.

  Senaste bedömningen gjordes den 2020-06-10.
  Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades senast den 2020-06-10.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av KB:s webbplatser och tjänster?

Om du behöver innehåll från KB:s system eller tjänster som inte är tillgängligt för dig, kan du meddela oss via formuläret nedan.

Svarstiden är normalt 5 dagar.

Rapportera brister i tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra den digitala tillgängligheten. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kan du meddela oss via formuläret nedan så att vi får veta att problemet finns.

Kontakta oss om tillgänglighet
Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning (DIGG)länk till annan webbplats och påtala det.

Vad innebär den nya lagen om digital tillgänglighet?