Sveriges officiella biblioteksstatistik 2023

Både besöken och utlåningen på landets folkbibliotek ökar, men är fortfarande lägre än före pandemin. Trenden mot digital utlåning är fortsatt stark. Det visar Sveriges officiella biblioteksstatistik 2023, som även ger information om antal medier, aktiviteter, skolbibliotek, bemanning och regionala skillnader.

En person lyssnar på en ljudbok i ett bibliotek.

Dieselverkstadens bibliotek i Nacka.

Totalt gjordes nästan 48 miljoner besök till Sveriges folkbibliotek under 2023, vilket är en ökning med 5 procent jämfört med 2022. Antalet fysiska lån ökade med 3 procent – under 2023 gjorde minst en fjärdedel av befolkningen ett lån av fysiska medier (böcker, skivor, spel eller annat fysiskt material) på folkbiblioteken. Nedladdningen av e-böcker ökade samtidigt med 8 procent.

Under 2023 utfördes 18 procent fler aktiviteter på landets folkbibliotek jämfört med föregående år. En majoritet av aktiviteterna var riktade till barn och unga.

Vid Sveriges universitets- och högskolebibliotek var antalet fysiska besök under 2023 i stort sett oförändrat jämfört med året innan. Antalet besök var sammanlagt drygt 10,6 miljoner. Lånen av fysiska medier har minskat med knappt 3 procent sedan 2022. Användningen av elektroniska medier har i sin tur ökat med över 10 procent.

Under 2023 utfördes ungefär 19 000 aktivitetstillfällen vid lärosätesbiblioteken, vilket är 12 procent fler än föregående år. Aktiviteten Boka en bibliotekarie står för majoriteten av tillfällena och bokades cirka 11 800 gånger under året. Tjänsten innebär personlig hjälp med till exempel informationssökning, referenshantering och publicering.

Fakta: Sveriges officiella biblioteksstatistik

Kungliga biblioteket (KB) samlar varje år in statistik om Sveriges offentligt finansierade bibliotek, på uppdrag av regeringen. Ungefär 2 200 biblioteksorganisationer, med minst halvtidsbemanning, ingår i insamlingen. Den årliga rapporten presenterar statistik om bland annat besök, lån, öppettider, bemanning, antal medier samt bibliotekens lokaler och ekonomi.

Ta del av statistiken

Besök även webbplatsen Bibstat Länk till annan webbplats., där du kan ta del av öppna data med webbrapporter och API.

Mer information

Har du frågor om biblioteksstatistiken? Mejla biblioteksstatistik@kb.se eller ring 010-709 36 39.

Vill du ha fler nyheter från KB?

Under Prenumerera på Nytt från KB kan du välja de områden som intresserar dig. Du kan också följa oss på Linkedin Länk till annan webbplats..