KB tar ställning emot IFLA:s beslut om kongress i Dubai 2024

IFLA:s styrelse har fattat beslut om att hålla sin årliga kongress WLIC i Dubai 2024. KB har valt att inte ställa sig bakom beslutet i den rådgivande omröstning som IFLA initierat bland sina medlemmar. "Beslutet är oförenligt med IFLA och bibliotekssektorns uttalade kärnvärden, som inkludering och fri åsiktsbildning", säger riksbibliotekarie Karin Grönvall.

Illustration med orden: Inspire, Engage, Enable, Connect.

Ur IFLA:s vision och mission.

Förenade Arabemiraten är en monarkisk federation där det konstaterats stora brister vad gäller demokrati och mänskliga rättigheter. Bland annat är homosexuella relationer olagliga. Inför IFLA:s kongress har Dubais utrikesdepartement tydliggjort att frågor som rör hbtq+ inte får finnas med på agendan för mötet.

Efter överläggningar har IFLA:s styrelse landat i lösningen att sektionen ”LGBTQ+ Users Special Interest Group’s” möte ska hållas i ett annat land och inte listas i programmet. Detta är inte förenligt med IFLA:s kärnvärde om främjande av mänskliga rättigheter och inkludering och går emot biblioteksväsendets uppdrag. Det är heller inte rimligt att värdlandet sätter ramarna för vad som får eller inte får diskuteras under kongressen.

KB:s ställningstagande

IFLA har initierat en rådgivande omröstning bland sina medlemmar angående beslutet att hålla kongressen i Dubai 2024. KB har tydliggjort att myndigheten inte stödjer detta.

– Vi är införstådda med att det kan vara i princip omöjligt att hitta en annan lösning så nära inpå förestående möte. Ett inställt WLIC 2024 är dock att föredra framför en kongress där alla deltagare inte kan känna sig trygga och där föreningen inte kan hålla den fria och öppna diskussion som är grundläggande för IFLA:s verksamhet, förklarar Karin Grönvall, riksbibliotekarie.

Vill du ha fler nyheter från KB?

Under Prenumerera på Nytt från KB kan du välja de områden som intresserar dig. Du kan också följa oss på Linkedin Länk till annan webbplats..