Umeå universitets­bibliotek flyttar in i KB:s söktjänst

Umeå universitetsbibliotek synliggör delar av sina samlingar i KB:s söktjänst Arken. Därmed blir det enklare att studera kulturpersoner med norrländsk koppling – och många andra källor från Umeå.

Ett fotografi av en kvinna i kort, vitt hår ligger ovanpå handskrivna dokument.

Material ur Sara Lidmans arkiv som nu är sökbart i Arken.

Arken lanserades under våren 2018 och var till att börja med en söktjänst för KB:s handskriftssamlingar. Numera rymmer den såväl särskilda boksamlingar som konstnärsarkiv och händelsestyrda insamlingar (med material om en specifik händelse). I tjänsten finns bland annat Dag Hammarskjölds samling och Astrid Lindgrens arkiv, som båda har blivit utsedda till världsarv av Unesco.

Nu flyttar även delar av Umeå universitetsbiblioteks samlingar in i KB:s söktjänst. Biblioteket samlar dokument efter kulturpersoner med norrländsk koppling, exempelvis författarna Sara Lidman, Torgny Lindgren och Folke Isaksson. Bland det material som nu publiceras i Arken finns även handlingar från avslutade forskningsprojekt vid universitetet.

Både KB och Umeå universitetsbibliotek kommer fortsätta att fylla på tjänsten med innehåll. KB ansvarar för förvaltningen, medan institutionerna själva har ansvar för sina respektive samlingar.

Bakgrund till samarbetet

Under 2019 deltog Umeå universitetsbibliotek i en förstudie, där dess samlingar införlivades Arken på prov. KB:s slutsats blev att det ligger helt rätt i tiden att hitta ett gemensamt arbetssätt för arkiv inom bibliotekssektorn. Om två år kommer det nuvarande samarbetet mellan KB och Umeå universitet att utvärderas. Målet blir då att undersöka om Arken kan fortsätta utvecklas som en nationell tjänst.