KB:s remissvar över promemoria Covid-19-lag

KB har i dag lämnat sitt remissvar på Socialdepartementets promemoria Covid-19-lag.

KB anser att begreppet bibliotek i förslaget inte är tillräckligt tydligt definierat, och att användningen av begreppet inte tar hänsyn till och gör skillnad på olika bibliotekstypers skilda funktioner och målgrupper.

KB anser att begreppet bibliotek och lagens tillämpningsområde på det allmänna biblioteksväsendet bör ha som utgångspunkt de bibliotekstyper och huvudmän som anges i 1 § bibliotekslagen (SFS 2013:801).

KB anser att lagförslaget brister i tydlighet både gällande vilka biblioteksverksamheter som omfattas, och i hur bibliotekens särställning som lagstadgad och samhällsviktig verksamhet ska beaktas i relation till övrig verksamhet inom förslagets ”platser för fritids- eller kulturverksamhet”.

KB framhåller i sitt yttrande behovet av en samlad digital infrastruktur av bibliotekstjänster för att upprätthålla likvärdighet i de fall då verksamheten på plats kraftigt begränsas.

Kontaktinformation

Karin Grönvall, riksbibliotekarie
​​070-007 36 00