Erik Fichtelius får Klemming­medaljen

Erik Fichtelius får KB:s Klemmingmedalj. Utmärkelsen går till personer som på ett skickligt sätt gagnat hela Bibliotekssverige.

En kvinna i gröna kläder och en man i blå kavaj står bredvid varandra framför en vävd tavla. De ler båda två. Kvinnan håller i ett diplom och mannen håller i ett öppet etui med en medalj.

Riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg överlämnade utmärkelsen till Erik Fichtelius. Foto: KB/Eric Eskilsson

Från 2015 ledde Erik Fichtelius KB:s regeringsuppdrag att ta fram ett förslag till nationell biblioteksstrategi. För det arbetet får han nu KB:s utmärkelse. Biblioteksstrategin Demokratins skattkammare överlämnades till regeringen den 7 mars i år.

Erik Fichtelius är journalist, författare och hedersdoktor i medie- och kommunikationsvetenskap. Tidigare har han bland annat varit chef för Sveriges radios Ekoredaktion (1987–1993) och vd för Utbildningsradion (2009–2015).

Klemmingmedaljen hämtar sitt namn från Gustav Edvard Klemming som var chef för KB mellan 1865 och 1890. Den delas ut ”som erkänsla för en för hela landets biblioteksväsen gagnerik och skicklig yrkesgärning”.

Ta del av biblioteksstrategin samt alla rapporter och filmer som har producerats inom uppdraget.