Böcker­na i borgen – ny bok om Rogge­­bib­li­o­te­ket

I Strängnäs höjer sig Roggeborgen med Roggebiblioteket över Mälaren. Nu presenteras bibliotekets långa historia i en ny antologi som utkommer med anledning av att det gått 50 år sedan Roggebiblioteket blev en del av KB.

Fotografi av en röd tegelbyggnad framför en blå himmel.

Roggeborgen i Strängnäs, vars samlingar KB införlivade 1968. Foto: Emil Stenback/KB

Byggnaden, som går under namnet Roggeborgen, uppfördes först som biskopsresidens i slutet av 1400-talet. Sedan dess har borgen fyllt många syften; mest förknippad är den kanske med Strängnäs gymnasium och läroverk som brukade byggnaden i över tre hundra år.

När skolan flyttade från Roggeborgen blev den äldre boksamlingen, Strängnäs stifts- och läroverksbibliotek, kvar på domkyrkoberget. Samlingen införlivades 1968 med Kungliga biblioteket och fick ett nytt namn: Roggebiblioteket.

Samlingarna i borgen sträcker sig över sju sekler. Här finns bland annat verk från boktryckarkonstens barndom, handskrifter, kartor, glober och titlar inom många olika ämnesområden.

Bokens kapitel

  • Dialoger, andakter och basunstötar – Andreas Hammerschmidts musik i Roggebiblioteket
  • Läsarnas avtryck i böckerna – Exempel på olika typer av marginalia i Roggebiblioteket
  • En nyfunnen medeltida handskrift av Magnus Erikssons landslag
  • "Jag vill förtälja om..." – Tal och skrift i Nicander och Norlings spökhistorier
  • Vardagens kuriositeter – Eric Alstrins besök i England vid 1700-talets början
  • Övning ger färdighet – Gymnasiedissertationer i Roggebiblioteket
  • Engelska romaner i Roggebiblioteket – Deras plats i undervisningen och kulturhistorien
  • Efter som iag intet monument efter mig hafwer – Josef Thun som humanistgrekisk diktare

Läs boken!

Boken om Roggebiblioteket finns nu att köpa via din bokhandel eller låna på ditt bibliotek. Den finns även till försäljning på KB i Humlegården, Stockholm. Du kan dessutom ladda ner den som pdf-bok via KB:s söktjänst Libris Länk till annan webbplats..