Små böcker som utmanar

Stora och tunga böcker kan vara utmanande att hantera på bokhyllan, men frågan är om inte miniatyrerna är bokmagasinens krångligaste hyresgäster.

Färglada förlagskapslar till Pixiböcker.

Utmaningar och lösningar

KB:s samlingar rymmer böcker av olika storlekar, från de vanligaste bokformaten oktav, kvarto och folio, till de stora och udda i form av bjässar som måste ligga ned på hyllplanet eller kanske ser ut som förklädda mjukisdjur och dockskåp. Men vi har också riktigt små böcker, så kallade miniatyrer. Enligt en vanlig definition får en miniatyrbok mäta maximalt 75 millimeter i höjd. Miniatyrernas främsta roll är att vara kuriositeter och föremål att beundra, men det finns även exempel på små böcker som verkligen har använts i människors vardag, till exempel psalmböcker. De små böckerna återfinns bland våra gamla böcker, nya böcker och i våra särskilda boksamlingar.

En miniatyrbok mäter maximalt 75 millimeter.

Miniatyrerna bjuder på utmaningar främst vad gäller förvaring. Att placera in en liten bok på ett hyllplan där den riskerar att hamna bland betydligt större grannar, är en risk. Vi måste kunna erbjuda ett tryggt boende där den lilla boken inte riskerar att tryckas undan och hamna bakom andra böcker, eller rent av falla ned bakom hyllan. Det här problemet kan vi lösa på flera sätt.

Kollektiv förvaring

En lösning är att lägga flera små böcker i en större kapsel i ungefär samma storlek som övriga böcker på hyllplanet. Denna lösning förutsätter att de små böckerna som ska samförvaras är stadiga nog att inte skada varandra, och att de fyller ut kapseln och inte skakas omkring när kapseln hanteras. De måste också ha hyllsignum, det vill säga den numrering som anger hyllplacering, i följd för att inte skapa oordning i hyllan.

Fyra små böcker är placerade tillsammans i en arkivkapsel.

Flera små böcker i en arkivkapsel

Lager på lager

För att skydda en liten bok kan den läggas i ett specialanpassat omslag eller en mapp som sedan förvaras som inneboende i en större kapsel. Då skyddas miniatyren med isolering i dubbla lager och kapseln står stadigt på hyllplanet.

Högt i tak

En liten bok som är tillräckligt tjock för att på bredden fylla ut en arkivkapsel av standardmått kan placeras i en sådan kapsel. Att det blir ett tomt utrymme i kapselns övre del påverkar inte hyllutnyttjandet negativt och riskerar inte att skada innehållet, som sällan studsar upp och ned i kapseln vid normal hantering.

Specialinredd lya

Världens minsta bok är en raritet i våra samlingar. Den är bara några millimeter stor och innehåller bönen Fader vår på flera olika språk Länk till annan webbplats.. Själva boken ligger i en pärlemorskimrande smyckesask som i sin tur förvaras i en vanlig arkivkapsel som specialinretts för att hålla den lilla asken på plats.

Fader vår, miniatyrbok. Foto: KB

Världens minsta bok

Snyckesskrin i specialinredd arkivkapsel.

Specialinredd arkivkapsel

Ett eget litet bo

Den särskilda boksamlingen Ryska miniatyrböcker har fått ett eget litet bokskåp att husera i. Skåpet är litet nog att förvaras på ett hyllplan i magasinet. Den besläktade samlingen Miniatyrböcker är alldeles ny i KB. I denna samling kan miniatyrböcker från hela världen placeras, som doneras, samlas eller köps in till KB. I den nya samlingen kommer böckerna att placeras i individuella omslag i en större arkivlåda med lock, anpassad i storlek efter innehållet. Till skillnad från det konstnärligt utförda bokskåpet till de ryska miniatyrerna är lösningen till den nya miniatyrsamlingen mer att betrakta som en bunker av hög bevarandeklass utan fönster och ornament. Läs mer om samlingarna Miniatyrböcker Länk till annan webbplats. och Ryska miniatyrböcker Länk till annan webbplats. i Arken.

Ryska miniatyrböcker i en liten bokhylla. Foto: KB

Ryska miniatyrer i bokskåp

Miniatyrens showroom

Förlagsbandssamlingen är en särskild boksamling vars syfte är att visa exempel på formgivningen av svenska böcker. Originalformgivningen är inte alltid synlig i biblioteken där vi har bundit och kapslat in våra böcker av bevarandeskäl. I Förlagsbandssamligen har vi sparat exempel på en kär liten barnboksklassiker: Pixiböckerna. Pixiböckerna finns även i våra ordinarie boksamlingar som enskilda böcker, men i Förlagsbandssamlingen kan man också se exempel på hur böckerna har distribuerats och marknadsförts i handeln, i fint formgivna säljförpackningar innehållande några exemplar av en handfull titlar. Förlagsbandssamlingen är beskriven i Arken. Länk till annan webbplats.

Pixiböcker i förlagskapslar. Foto: KB

Säljförpackningar till Pixi-böcker

Den 1 november tecknas Pixibokens historia i KB:s föreläsningsserie Berättelser från KB. Maria Nilson, docent i litteraturvetenskap vid Linnéuniversitetet och författare till Pixi : historien om Sveriges mest spridda bilderbok Länk till annan webbplats. (2022), berättar då om återkommande författarskap i utgivningen, liksom det lilla formatet och den årliga försäljningen i hundratusentals exemplar. Välkommen!