Opera­tion kofta –

ener­gis­par­tips från förr

1973 drabbades stora delar av världen av en oljekris. Året efter inleddes den största energisparkampanjen någonsin i Sverige. Uppmaningar om att spara el spreds i tidningar och tv-inslag, liksom på reklampelare, tåg och bussar. Här kan du ta del av några av tipsen som plötsligt känns väldigt aktuella igen.

Kollage med tryckta broschyrer som handlar om att energispara

Informationsmaterial från Energisparkommittén i Vardagstryckssamlingen

Olof Palmes tal

1973 drabbades stora delar av världen av en oljekris. Bakgrunden var det arabisk-israeliska kriget, det så kallade Oktoberkriget. Under hösten höjde de oljeproducerande ländernas samarbetsorganisation (OPEC) oljepriset för de länder som stöttat Israel i kriget. I dåvarande statsminister Olof Palmes Tal till nationen med anledning av oljekrisen, från den 19 december 1973, uppmanar han alla svenska medborgare att gemensamt ta tillvara de möjligheter som finns att spara på energin.

Oljan svarade då för tre fjärdedelar av Sveriges energiförsörjning. I talet nämner Palme särskilt vikten av att dra ner på uppvärmning av bostäder och arbetslokaler, bilkörning, elektricitet för användning i hemmen, gatubelysning och reklam. Han lugnar samtidigt svenskarna att det inte finns någon anledning till katastroftänkande. Talet finns bevarat i Svensk mediedatabas, SMDB Länk till annan webbplats..

"Ur dagens kris kommer att födas många idéer och uppslag om hur vi ska kunna hushålla bättre med energi, planera för framtid, kanske delvis förändra vårt sätt att leva." Olof Palme 1973

Energisparkommittén

I media kallades energisparkampanjen skämtsamt för ”Operation kofta”, för nu var det dags att sänka inomhustemperaturen och i stället plocka fram sin varmaste kofta som ett bidrag till energisparandet. Kampanjen inleddes i december 1974 och skulle pågå fram till april kommande år. Broschyrer skapades och skickades ut till hushållen. I broschyren Så här spar du energi i hushållet, illustrerad av Staffan Lindén, uppmanades svenskarna till diverse spartips i humoristisk anda. Liknande kampanjer hade ägt rum tidigare, men 1974 tillsatte regeringen det statliga organet Energisparkommittén. Energisparkommitténs kampanjer Länk till annan webbplats. pågick i olika former fram till 1983 då uppdraget togs över av Statens energiverk, som inrättades samma år.

Tänd ett ljus

I SMDB, där KB:s audiovisuella samlingar är sökbara, hittar man flera inslag om att energispara. I Anslagstavlan från 1974 Länk till annan webbplats. upplystes svenska folket om vikten att spara olja. Tips som vi kanske har användning för även idag? Som att inte använda extra elelement liksom att fylla disk- eller tvättmaskinen innan vi kör den. Under denna tid hade många svenskar bra möjligheter att förvara sina livsmedel i skafferiet, vilket innebar att de kunde spara el genom att stänga av kylskåpet. Sammanfattningsvis gällde uppmaningarna att hela tiden tänka på att inte slösa el i onödan, som med onödiga lampor eller hushållsmaskiner. Ett tips var också att tända levande ljus och få både värme och stämning på köpet.

Det är slugt att köra mjukt!

Energisparkommitténs kampanjer nådde även ut på landets biografer. I en film från slutet av 1970-talet Länk till annan webbplats. hamnar två bilister framför rödljuset. Den ena rivstartar och far iväg, bara för att strax därpå behöva tvärnita och otåligt få trumma på ratten framför nästa trafikljus. Medan den andra bilisten med ett brett och vinnande leende, i lugnt tempo och en varsam fot på pedalen, kör vidare på vägbanan och således undviker hårda inbromsningar. Filmen avslutas med budskapet "Det är slugt att köra mjukt". Energibesparande både ur ett bensinmässigt och själsligt perspektiv.

Tangentbord och datorskärm med tecknad filmbild med varg och texten "Det är slugt att köra mjukt"

Körstilen – en av alla vägar till energisparande. Ur KB:s audiovisuella samlingar

Samåkning, eftervärme och stängda fönster

I informationsfilmen Rätt sparat Länk till annan webbplats. från 1979 från Energisparkommittén berättar man om Sveriges stora oljeberoende och de kraftigt ökande oljepriserna. Genom en familjs liv i villa får vi ledtrådar till hur vi ska bete oss för att spara på den dyrbara elen. Skådespelaren Bert-Åke Varg spelar den lite slarvige pappan som blir påkommen av dottern när han krossar spargrisen för att sno pengar till parkeringsautomaten. Dottern läxar upp honom: "Vi skulle ju inte ta bilen, vi skulle ju åka kollektivt, vi skulle ju spara energi”. Trots uppmaningen försöker han gräva fram bilen i snödrivorna, bara för att strax efter ge upp när plogbilen skyfflar upp nya snövallar. I stället vinkar han in en bilförare och får samåka till jobbet.

En utfällbar folder med texten Dagbok för samåkare med en tecknad blå bil på framsidan och ett ifyllningsbart schema inuti

Fler i bilen med Dagbok för samåkare. Ur Vardagstryckssamlingen

Andra tips i filmen är att inte skölja disk eller borsta tänder med vattnet rinnande ur kranen, att använda eftervärmen från plattan från potatiskoket och att inte låta kylan sippra in i huset i onödan: ”Att låta ett fönster stå på glänt, med värmen på för fullt, det är som att lämna smöret framme i ett strålande solsken, dumt.” Och i stället för att torka tvätten i energislukande torkskåp, hänger familjen de storblommiga gardinerna på klädstrecket på tomten för att fläktas torra i den bistra vinterkylan. Inne i huset smyger pappan runt i en varm tröja, och berättarrösten upplyser om att det är många som har lärt sig att trivas med en extra kofta utanpå skjortan för att spara på rumsvärmen.

"Att låta ett fönster stå på glänt, med värmen på för fullt, det är som att lämna smöret framme i ett strålande solsken, dumt.”

Ett hålligång om energisparande

På KB finns Energisparkommitténs informationsmaterial bevarat i olika former. Vid genomgång av en kapsel med vardagstryck hittade vi bland annat en broschyr om tv-programmet Håll igen!, lett av Lars-Gunnar Bjöklund och med underhållning av artisterna Tre damer och Sveriges jazzband liksom expertis från Energisparkommittén. Broschyren erbjuder gratis hyra av programmet liksom affischer för trappuppgången där man själv kan fylla i tid för visning. Håll igen! sändes i televisionen i november 1978, och finns sparat i SMDB Länk till annan webbplats..

En utvikt folder för att beställa affischer, flygblad och tv-kassetter från Energisparkommittén med tecknade bilder på föremålen och en tv-bild med man och texten Håll igen

Tv-kassetten med Håll igen! kunde lånas gratis och spelas upp t ex för villaföreningen för vidare diskussioner.

Kärnkraftsfrågan

1970-talets energikris till följd av oljekrisen satte igång en debatt om att bygga ut kärnkraften. 1980 hade debatten om kärnkraft lett fram till en folkomröstning om vilket vägval Sverige skulle ta i frågan. Kärnkraftsfrågan har fortsatt att vara högaktuell efter folkomröstningens resultat fram till idag, den lyftes även fram i flera debatter inför valet 2022.

I en nyutkommen biografi om Anna Lindh Länk till annan webbplats. skriver journalisten Eva Franchell, som under en tid var hennes pressekreterare, om förutsättningarna att vara politiker under 1900-talets andra hälft. I boken berörs bland annat Anna Lindhs engagemang i kärnkraftsfrågan. Eva Franchell kommer till KB för att berätta om boken i föreläsningsserien Berättelser från KB den 28 september. Välkommen!

Skribenter: Ylva Sommerland och Anna-Karin Lundgren