TT Nyheter 100 år

1921 bildades Tidningarnas Telegrambyrå (TT) som ett kooperativ för att säkra opartiska nyheter. Hundra år senare utgör nyhetsbyrån en väsentlig del av KB:s samlade presshistoria.

Fotografi av en tunnhårig man med glasögon bakom två mikrofoner och maskinskrivna papper.

TT-medarbetaren Uno Stenholm fotograferad av Pål-Nils Nilsson © Bilden är beskuren. Signum: KoB F_Saml. 31:46.

Opartiska nyheter i tidningar...

För att säkerställa en nyhetsjournalistik utanför politiskt, ekonomiskt och majoritetsägande intresse bildades Tidningarnas Telegrambyrå AB den 21 november 1921. Tidigare hade mindre, ibland partiska, nyhetsbyråer försett tidningar med Sveriges och världens nyheter.

När TT bildades och köptes upp som ett kooperativ var nästan alla Sveriges tidningar en del av ägargruppen. TT började sin verksamhet med att producera opartiska nyheter 1922. Då var det 100 tidningar som abonnerade på nyhetstjänsten, men efter bara några år var den siffran uppe i ca 200 tidningar.

I KB:s samling av dagstidningar Öppnas i nytt fönster. kan du ta del av nyheter skrivna före och efter TT:s grundande. Här finns närmare 400 år av svensk presshistoria Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Tidigare hade mindre, ibland partiska, nyhetsbyråer försett tidningar med Sveriges och världens nyheter.
Äldre dagstidningar i buntade högar med snöre.

Äldre dagstidningar från KB:s samling. Foto: Jens Gustavsson, KB

... och i radion

AB Radiotjänst (senare Sveriges Radio) bildades 1924 och ägdes då bland annat av TT. TT:s och Radiotjänsts första VD Gustaf Reuterswärd insåg snabbt att radion var oslagbar om man ville nå ut till så många som möjligt. Nyheter spreds snabbt via radion och det var en teknik som inte kostade så mycket att använda sig av.

Från tidningsredaktörernas sida fanns dock en oro att radion skulle konkurrera ut de pappersbaserade nyheterna. Därför fick TT i uppdrag att sammanställa och sända ut de nyheter som sedan lästes upp i radion.

Fotografi av en tunnhårig man med glasögon sittande i profil i en karmstol.

TT:s första VD Gustaf Reuterswärd. Fotograf okänd. Signum: KoB H8D/c1

De första sändningarna från TT finns tyvärr inte att ta del av i Svensk mediedatabas (SMDB) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på KB, men på TT:s egna sidor om 100-årsjubileet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan man lyssna på ett klipp med den allra första riksspridda nyhetssändningen från den 5 mars 1924.

1938 fick en kvinna, Astrid Kindstrand, för första gången läsa upp TT-nyheterna i radio. Detta togs inte emot med öppna armar av lyssnarna, då många ansåg att kvinnor inte skulle läsa upp nyheter om krig och elände. Många lyssnare hörde av sig till radions växel eller skickade brev till redaktionen för att framföra sitt missnöje Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

1938 fick en kvinna, Astrid Kindstrand, för första gången läsa upp TT-nyheterna i radio.

TT-sändningar på KB

På KB samlar vi in det mesta som sänds i svensk radio. I samlingen finns både Sveriges radios nyhetsprogram och de kommersiella stationernas musikmixar. Här kan du läsa mer om KB:s insamling av radiosändningar Öppnas i nytt fönster..

När andra världskriget bröt ut var TT:s radiosända nyheter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. viktiga för att sprida information och uppdateringar. Många svenskar bänkade sig framför radioapparaten när det var dags för nyhetsuppläsaren att redogöra för händelserna i Europa. Den 9 april 1940 invaderades Norge och Danmark av de tyska trupperna. Den dagen hade TT nyheter flera nyhetssändningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. med uppdateringar om läget och det svenska ställningstagandet om neutralitet i kriget.

När andra världskriget bröt ut var TT:s radiosända nyheter viktiga för att sprida information och uppdateringar.

Alla kan söka fram materialet i SMDB och ta del av den skrivna information vi har om inspelningarna, men för att lyssna på sändningarna behöver du ett användarkonto. Här kan du läsa mer om vem som kan få ett konto och hur det skapas. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

De sista nyhetssändningarna från TT

1995 skickades de sista nyhetssändningarna från TT ut i Sveriges Radio, men i de kommersiella kanalerna pågick sändningarna i ca tio år till. Där upphörde TT:s nyhetssändningar vid årsskiftet 2006/2007. TT hade då gjort 200 000 sändningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och producerat 1,5 miljoner nyheter för radion.

TT hade då gjort 200 000 sändningar och producerat 1,5 miljoner nyheter för radion.

Idag ägs TT av flera mediekoncerner under namnet TT Nyhetsbyrån. TT Nyhetsbyrån producerar förutom nyhetstexter även grafik- och bildmaterial. TT framställer även tablåer med information om program som sänds i radio och TV. Detta har KB nytta av vid insamlingen av dessa medier. Tablåerna kopplas samman med de ljud - och videofiler vi får in från några av de stora utsändarna och gör dessa program sökbara i SMDB.

Det kanske inte bara är en slump att två hundraårsjubileer som är viktiga för demokratin firats under 2021? Att både den oberoende omvärldsbevakningen och den allmänna och lika rösträtten Öppnas i nytt fönster. fyller 100 år samma år kan tyckas vara ett symboliskt och fint sammanträffande.