Hur många böcker går det på en hyllmeter?

Vi går till botten med en av de vanligaste frågorna om magasinsplanering, hyllmeter och boksamlingar. Siffernördar, se hit!

Bokhyllor med gamla böcker i perspektiv.

Magasinsplanering innebär långsiktig planering av samlingarnas placering och tillväxt för bästa möjliga förvaring och logistik i våra magasin. För en god magasinsplanering krävs bra underlag i form av mätningar av olika slag. Samlingarnas utbredning i hyllor och lådor mäts i hyllmeter.

Ett enkelt svar...

Hur många böcker går det på en hyllmeter? Den här frågan får en magasinsplanerare ofta. Ett enkelt svar är: 40! Det är nämligen den genomsnittliga siffran för vetenskapliga bibliotek och en siffra som brukar användas i statistiken. Då räknar man med att en bok i genomsnitt är 2,5 cm tjock.

... och ett mer fantasieggande

Men är det verkligen så enkelt? På KB har vi ungefär 3 miljoner böcker som breder ut sig i drygt 7,6 hyllmil. I våra boksamlingar går det i snitt drygt 39 böcker per hyllmeter, vilket stämmer väl överens med den officiella siffran. Men boksamlingarna ser väldigt olika ut sinsemellan.

En ny svensk bok är i genomsnitt 1,8 cm tjock.

Om vi tittar mer i detalj på de olika delsamlingarna får vi en betydligt mer nyanserad bild. Det ryms nästan 60 nya svenska böcker på en hyllmeter, jämfört med endast 16 av bibliotekets värstingar bland de stående bokformaten, inkunablerna. Inkunabler är böcker tryckta till och med år 1500.

En inkunabel är i genomsnitt 6,3 cm tjock.

Utländska böcker i KB:s samlingar är generellt sett tjockare än de svenska för motsvarande tidsperiod. Det beror bland annat på hur böckerna har förvärvats till biblioteket. Pliktinsamlingen Öppnas i nytt fönster. av den svenska samlingen har genererat en större andel tunna broschyrer och skrifter. Enligt lagen är tryckerier i Sverige skyldiga att skicka en kopia av allt sitt material till KB. Inköp och gåvor i den utländska samlingen har i sin tur resulterat i tjockare volymer.

Hur många böcker går det på en hyllmeter?

50,4 svenska 1700-talsböcker

Genomsnittlig tjocklek: 2 cm.

28,8 utländska 1800-talsböcker

Genomsnittlig tjocklek: 3,5 cm.

2,3 Liggfolianter

Böcker som förvaras liggande på hyllan, oavsett tjocklek.