Hur lång är en hyllmeter?

Biblioteken mäter sina samlingar i hyllmeter. KB:s samlingar breder ut sig på hyllplan och i lådor, i magasin ovan och under jord. Men hur lång är egentligen en hyllmeter?

Mätning med tumstock på bokhylla. Foto: KB

På KB har vi ett brett urval av hyllor och lådor, som passar de olika samlingskategorierna och formaten. Lådor för affischer, bilder och kartor spänner mellan drygt en halv till två och en halv meters bredd. För hyllor som ska rymma böcker och tidskrifter är standardbredden 80 cm. 80 cm böcker är ganska behändigt att hantera när man ska ta ut eller sätta in en bok på hyllan, flytta bokstöd och så vidare. Bredare hyllplan än så passar bättre för uppställning av kapslar som står stadigare på hyllan än böcker. 

Hur lång är då en hyllmeter? Är den ett hyllplan? En lådbredd?
  • En hyllmeter kan vara lika med ett hyllplan eller en låda i en hurts om bredden är just en meter. Men ett hyllplan som är 80 cm brett är lika med 0,8 hyllmeter.
  • En samling som omfattar 5 stycken 80 cm-hyllplan är således: 5 hyllplan x 0,8 meter = 4 hyllmeter.
1 hyllmeter = 1 meter böcker eller annan samling på ett eller flera hyllplan eller i en eller flera hyllådor.