Kristi­nas bibliotek från A till Z

Bibliotekariens prydliga bokstäver skvallrar om ämnesindelningen i drottning Kristinas bibliotek på slottet Tre Kronor.

Handskriven ämnesbokstav P på gamla pergamentband.

P står för Medicin och naturhistoria (även alkemi, magi)

Få saker är lika spännande för en bibliotekarie som att se spåren efter tidigare kollegors arbete i samlingarna: en skicklig bokbindares kapsel, en nitisk överbibliotekaries anteckningar eller en klassifikationsinriktad slottsbibliotekaries bokmärkning. Tack vare en insats av det sistnämnda slaget, av bibliotekarierna Isaac Vossius och Nicolaus Heinsius i mitten av 1600-talet, har vi fått en unik inblick i drottning Kristinas bibliotek.

En handskriven versal

I KB:s boksamlingar finns en hel svit med Kristinaband som har en bokstavsmärkning längst ned på ryggen, en ett par centimeter hög handskriven brunfärgad versal, på platsen där man numera ofta hittar en biblioteksboks hyllsignum. Bokstäverna är mycket riktigt en ämnesmärkning, enligt ett klassifikationssystem från A till Z, med förebild från bland andra det Rosenbergska biblioteket som togs som krigsbyte i Prag under trettioåriga kriget.

Pärmexlibris, oxiderat på pergament, med texten: PETRWOKWOLIF ZROZMBERKA M.D.XXC.V

Proveniens Rosenbergska biblioteket. "PETRWOKWOLIF ZROZMBERKA M.D.XXC.V." Oxiderat pärmexlibris på pergamentband.

Otto Walde löste gåtan

Den svenske bibliotekshistorikern Otto Walde rekonstruerade Kristinas klassifikationssystem från A-X (Z återfinns ej hos Walde) i början av 1900-talet, och drog slutsatsen att signummärkningen gäller för de böcker som fanns i slottsbiblioteket runt år 1651, alltså krigsbyten och tidiga inköp. Senare förvärv till biblioteket uppvisar inte denna bokstavsmärkning.

Kristinas bibliotek har splittrats och återfinns idag på bibliotek och hos privata samlare i Sverige och runt om i världen. Somligt skänktes av Kristina, annat tog hon med till Rom och ytterligare en del förstördes i slottsbranden 1697 Öppnas i nytt fönster..

A. Biblia sacra. B. Commentaria. C. Concordantiae et indices biblici.

På KB återfinns alltså endast en liten spillra, men genom Waldes rön blir det ändå möjligt att få en bild av Kristinas bibliotek. Till den stora Kristinautställningen på Nationalmuseum 1963 kunde KB med hjälp av Waldes lista leta fram exempel på dessa ämnen ur samlingarna. Här följer avdelningarna i Kristinas bibliotek med några exempel ur KB:s samlingar.

Detalj av kapslar med foto på ryggen.

Tonvikt på teologi

Det finns en tonvikt på teologi, konstaterar Walde, med de inledande avdelningarna A-H, där alfabetets första bokstav står för ämnet Bibeln.

A. Biblia sacra

  • Under signum A anträffar vi i KB:s samlingar, en bok av Géronimo Prado från 1605. Det rör sig om ett försök att i ord och bild återskapa Salomos tempel utifrån Hesekiels beskrivning. Boken är bunden i ett vitt svinskinnsband.

B. Commentaria. (Kommentarer)

C. Concordantiae et indices biblici (Bibelregister och index)

D. Patres (Kyrkofäderna)

E. Concilia et confessionales (Kyrkomöten och trosbekännelser)

F. Theologi dogmatici (Dogmatik)

G. Polemik

  • Signum G ger bland andra en bok från 1526 av Erasmus av Rotterdam, bunden i brunt skinn med påklistrade titel- och signumetiketter. Boken har proveniens Rosenbergska biblioteket.

H. Kateketik och homiletik

Grå kapslar med foton av bokryggar på trähylla.

Kristinaböcker med ämnesmärkning D-H, förvarade i skräddarsydda arkivkapslar med foto på ryggen

Vad varje drottning bör veta

Efter religionen följer ämnen som med dagens blick ter sig mer lättillgängliga, och som måste ha varit synnerligen användbara för en drottning av Kristinas kaliber, till exempel politik, historia och juridik. Inom avdelningarna I till T ryms även lite mer otippade ämnen, som kronologiska tabeller, andliga ordnar och alkemi.

I. Politici (Politik)

K. Historia och kyrkohistoria

L. Geografi, topografi, genealogi och kronologi. (Kronologiska tabeller, kalendrar o. d. på astronomi, avd. T.)

  • Signum L låter oss få en översikt över adeln i Flandern av Cornelis Martin 1580. Bandet är ett pergamentband med proveniens Rosenberg.

M. Vitterhet

N. Dialektik, retorik

O. Skrifter rörande andliga ordnar

P. Medicin och naturhistoria (även alkemi, magi)

Q. Juridik

R. Filosofi

S. Språkvetenskap

  • Signum S stoltserar med en hebreisk grammatik från 1552 av David Kyber. Boken är ett krigsbyte från staden Olmütz i nuvarande Tjeckien. Den är bunden i brunt skinnband och har påklistrade signum- och titeletiketter på ryggen.

T. Matematik och astronomi (även musik och byggnadskonstens teori)

Det som blev över

När bibliotekariens mödosamma klassifikationsarbete närmar sig sitt slut, hamnar till sist, som så ofta, lite allmänt och blandat.

V.-X. Miscellanea (Blandat)

  • Signum V visar fram en skrift från 1564 om kyrkoordningen i Sachsen, i ett pergamentband med proveniens Rosenberg.