Mer mördande reklam

Asbest och vit fosfor. Låter det som något du vill köpa till dig och de dina? Förhoppningsvis inte. Här kommer ännu fler mördande annonser ur KB:s samlingar.

Gulnad tidningsannons. Illustration av man som spikar fast eternitplattor på hustak. Rubriken lyder: Eternit-skiffer.

Dagens Nyheter 1908-01-19

Välkommen till den tredje delen i serien om mördande reklam. Som vanligt går det alldeles utmärkt att hoppa in här även om du inte läst de föregående delarna. Vi går raskt vidare till farligheterna.

Den eviga eterniten

Eternitplattor var under ett antal år populärt som byggmaterial på hus, ett ämne som mycket väl stod emot naturens krafter. Till och med i havsmiljö skyddar det mot saltet som annars förstör boningshusen. Vad var då problemet? Jo, eternit innehåller asbest och som de flesta säkert vet är asbest inte särskilt hälsosamt. Andas du in det ämnet har du skaffat dig ett stort problem. Och troligen cancer så småningom.

Så länge eterniten hålls i sin fasta form uppstår inga större problem, men börjar någon till exempel att såga i materialet blir det raskt värre. För det gjorde man, i alla fall de privatpersoner som skulle sätta upp eterniten på sina hus. Utan någon som helst skyddsutrustning sågades det i plattorna så asbesten yrde och allt inandades i lungorna. Klart livsfarligt för den intet ont anande hemmafixaren.

Så länge eterniten hålls i sin fasta form uppstår inga större problem men börjar någon till exempel att såga i materialet blir det raskt värre.

Annonsen överst är från Skandinaviska Eternit AB. Eternitfabriken i Lomma producerade mellan åren 1906 och 1977 eternitplattor och hanterade under denna period stora mängder asbest. När fabriken stängdes ner var hälsoproblemen för de anställda väl kända, många insjuknade i asbestrelaterade sjukdomar på grund av den farliga miljön.

Gulnat tidningsklipp med rubriken: Ingen generande cigarettaska mer.

Jämtlandsposten 1923-02-08

Asbestcigg – nej tack

Ja människan är påhittig, cigaretter i sig är inte särskilt nyttiga för hälsan men kombinerat med det som står i klippet ovan blir det riktigt farligt. Som ni redan vet är det ingen bra idé att andas in asbest, här gör man det tillsammans med tobaksrök och skapar perfekta förutsättningar för framtida hälsoproblem. Än idag säljs det faktiskt cigaretter som innehåller asbest, de är förbjudna men letar sig ibland in i landet som smuggelgods. Jag rekommenderar inte rökning av dem, så lita inte på artikeln i Jämtlandsposten. Låt bli asbestcigaretterna.

Gulnad tidningsreklam med texten: Gummi - Asbest - Arbest - Gengas - Handskar.

Dagens Nyheter 1941-05-17

"Vi uppmana våra vänner att göra ett försök med asbestcigaretten för att därigenom bespara sig själva och sina medmänniskor en hel del besvär."

Outsläcklig och ohälsosam

Asbest har historiskt använts under långa tider, själva namnet betyder på grekiska outsläcklig och mineralen har många positiva egenskaper. Den isolerar värme bra och har hög mekanisk hållbarhet och smidighet. Allt detta väldigt bra, nackdelen är att du så småningom kommer dö vid inandning av ämnet. Mindre bra. Några av de cancerformer som asbesten kan orsaka är asbestos, lungcancer och mesoteliom. Ingen av dem särskilt trevlig att drabbas av. Först 1982 förbjöds asbest i Sverige.

Gulnad tidningsreklam med texten: Fosforstickor i hvita och blå kapslar samt i askar.

Norrköpings Tidningar 1878-12-14

Fosforstickorna

Tändstickor får också plats i det här inlägget. Och varför då? Jo, det är kanske svårt att tro nu men produkten som uppfanns 1816 av fransmannen Derosne var långt ifrån ofarlig. Stickorna innehöll vit fosfor. Fosforstickorna hade den fördelen att de kunde tändas mot nästan vad som helst, ett plån, en kork, ja det mesta. Bra då du slapp använda elddon, flintstål och dylikt, men mindre bra eftersom stickorna kunde antändas av friktionen i asken.

Rikt dekorerad prislista för Jönköpings tändsticksfabrik. Medaljer ramar in produktlistan och längst upp syns en bild av fabriken.Förstora bilden

Priskurant från 1800-talet

Att göra upp eld förr i tiden var ingen enkel sak, du kunde antända fnöske med friktion eller av gnistor slagna från flinta. Tidsödande och jobbigt. Så dök elddonen upp i slutet av 1700-talet som förenklade processen. Dessvärre var de direkt farliga och fyllda med koncentrerade syror. När fosfortändstickan väl kom sågs den som ett mindre underverk. De tidigaste stickorna självantände dock så ofta att man fick ändra produktens sammansättning, fortfarande farlig men nu mindre så. Här ser ni en vacker priskurant från Jönköpings tändsticksfabrik, tryckt någon gång på 1800-talet. Fosfortändstickan står högst upp på listan. Liknande tryckmaterial kan hittas i KB:s samling av vardagstryck.

Brand och död

Gustav Erik Pasch uppfann 1844 säkerhetständstickan som minskade brandrisken då de behövde tändas mot plån. En förbättring när det gällde brandrisken. Dock tillverkades de gamla stickorna ännu några årtionden till och på fabrikerna rådde fortfarande stor brandfara. Fosfor brinner bra och bränder inträffade ofta.

Den 19 februari 1875 bröt en storbrand ut på tändsticksfabriken Vulcan i Tidaholm som dödade 46 anställda kvinnor, en fruktansvärd händelse som räknas som den värsta industriolyckan i svensk historia. Inom några månader var fabriken uppbyggd på nytt, en klen tröst för alla sörjande anhöriga.

Gulnad tidningsnotis. Del av texten: Vid den eldsvåda som i torsdags ödelade tändsticksfabriken Vulcan belägen på Tidaholm vid Falköping, blefvo 44 personer innebrända.

Sundsvalls Tidning 1875-02-20

Förgiftningar

Förutom den stora risken för brand var tändstickorna gräsligt giftiga. Gravida kvinnor använde ibland fosforn i stickorna för att framkalla abort. Det lyckades ofta men innebar för det mesta också att kvinnan själv dog. För de stackars arbetarna i tändsticksfabriken betydde fosforstickorna ett långsamt och plågsamt lidande, fosforn åt sig in i deras kroppar och förintade bland annat käkbenet. Fosforförgiftning – eller med ett ännu otrevligare namn fosfornekros – fruktades med all rätt av de anställda. Så här står det om fosforförgiftning i "Förteckning öfver gifter och andra hälsovådliga ämnen, som komma till användning inom industrien":

"Underkäken angripes oftare än öfverkäken. Här förlöper processen smygande utan nybildning af benstomme och med afskiljande af enstaka delar. Angripna blifva gombenen, benen kring ögonhålorna detta senare förenadt med varig skrumpning af ögongloben. Genom att inflammationsbakterien följer kärlen, uppstå hjärnhinneinflammation och varbildning i hjärnan."

Först 1901 förbjöds vit fosfor i Sverige, inte en sekund för tidigt. Under de år den tillverkades och såldes skördade produkten många liv bland både tillverkare och köpare. Numera används röd fosfor i stickorna, vit fosfor som värmebehandlats för att hålla sig stabil och inte vara giftig. Där lämnar vi eländet för denna gång.

Ett nytt blogginlägg om mördande reklam i KB:s samlingar kommer snart, missa inte det. Tidigare inlägg i serien är "Mördande reklam" och "Döden i arsenik".