Jurassic world möter cykelkartan

Vad har en filmposter över Jurassic world, en cykelkarta över Skellefteå, ett vykort med en hund på motorcykel, en vägatlas och en adventskalender gemensamt?

Kollage över kartor och bilder inkomna till KB via pliktleveransen

Kollage över kartor och bilder inkomna till KB via pliktleveransen

Att KB ska ha ett exemplar av alla tryckta böcker, tidningar och tidskrifter känner många till, men det är kanske mindre känt att pliktleveranslagen gäller ALLT tryckt material som är till för allmän spridning i Sverige. Reklam och affischer hamnar i vardagstryckssamlingen medan kartor och bilder placeras i kart- och bildsamlingen.

Pliktleveranslagen gäller ALLT tryckt material som är till för allmän spridning i Sverige.

Hur mycket kart- och bildmaterial som kommer in med plikten varierar från år till år. Under 2018 har det kommit in drygt 1000 kartor, över 300 vykort och runt 250 bilder.

Spännande inflöde till KB

Kartor som produceras i större serier eller av specialiserade kartförlag är relativt lätta att ha överblick över. Därför kan vi bevaka och kräva in material som inte har levererats av tryckerier eller producenter. Utgivningen av bilder och enklare kartor är mer oöverskådlig och därför är det svårare att veta vad som inte kommer in. Detta innebär att mycket av de bilder och enklare kartor som ges ut i Sverige aldrig kommer till KB.

Allt tryckt material som kommer in via pliktleveransen packas upp i pliktmottagningen på KB där materialet också sorteras och stämplas med KB:s logga samt inlämningsår. Vi som som ansvarar för kartor och bilder hämtar regelbundet "vårt" material på särskilda hyllor för att ta hand om det och så småningom sortera in det på rätt plats i magasinen. Variationen på materialet är stort och det är alltid spännande att se vad som kommit in.

Här kommer några smakprov på det tryckta kart- och bildmaterial som inkommer till Kungliga biblioteket via pliktleveransen.

Myllrande turistkartor

De flesta kartorna som kommer med pliktleveranserna är turistkartor. En del är strikt kartografiska med turistinformation på baksidan. Äldre turistkartor är ibland illustrerade med ett myller av tecknade byggnader och människor som ska locka till besök. De kartor som kommer in idag myllrar mer av annonser.

Kartor över Öland

Ett urval av turistkartor över Öland (signum 19 ä)

I magasinet sorteras kartorna efter storlek och sedan efter ort, kommun eller landskap. I KB:s söktjänst Libris Länk till annan webbplats. finns över 1200 turistkartor katalogiserade, men de flesta hamnar inte i bibliotekskatalogen. Vill du veta vad som finns från din kommun är du välkommen att kontakta oss.

Poster eller affisch?

På KB skiljer vi på begreppet poster och affisch. Affischerna har ett dagsaktuellt ämne, som exempelvis en val-, bio - eller reklamaffisch, och ses i första hand som ett textdokument som informerar om någonting som händer just nu. Postrar är däremot ofta rena bilder och något som du köper i en butik eller får via en tidning du prenumererar på. Posterns syfte är främst dekorativt, en bild som tänkt att hängas upp som utsmyckning på väggen därhemma. Därför placeras affischer i vår vardagstryckssamling, medan postrar ligger i bildsamlingen.

Kvinna håller en kroppslång affisch på Zlatan i ena handen och en liten på Bamse i den andra handen.

Två exempel på postrar i KB:s bildsamling: en jätteposter (180 cm) av fotbollsspelaren Zlatan Ibrahimovic och en av seriefiguren Bamse med vänner.

Zlatan och Bamse

Via plikten inkommer mycket postrar till KB – det kan vara allt från sportbilder, till exempel jättepostern av Zlatan Ibrahimovic utgiven av Fotball Club Kickerz 2016, till barnbilder som postern av Bamse och tjuvstaden som gavs ut i samband med att filmen med samma namn kom 2013.

Postrar placeras på olika ställen i samlingen beroende på motiv och format. Zlatan-postern ligger bland porträtten i det näst största skåpet för bilder, som syns i bakgrunden, eftersom den är 180 cm lång. Postern av Bamse ligger, tillsammans med andra mindre bilder i en kapsel. Där är sökingången upphovsmannens namn, vilket i detta fall är konstnären Rune Andréasson.

KB har även en stor, sammanhållen samling med postrar från företaget Scandecor i Uppsala utgivna från 1970-talet fram till 2012.

Taxikartan ett hjälpmedel för droskägare och räddningstjänst

Kartböcker finns självklart också i kartsamlingen. En lite annorlunda typ är Taxikartan. Den äldsta i KB:s samling är från 1944 och var avsedd för droskchaufförer i Stockholm med förorter. Trycket är ganska blekt men de viktiga gatunamnen är tydligt utsatta. Det fanns taxikartor också för Göteborg och Öresundsregionen.

Flera taxikartor

Taxikartan med uppslaget för Sundbyberg från 1944 till 2017

Taxikartan trycks än idag för Stockholmsområdet och används nu också av polis och räddningstjänst. Detaljeringsgraden gör den användbar också för den som vill följa Stockholms utbyggnad när vägar och bostadsområden breder ut sig.

700 000 vykort

KB har en av Sveriges största vykortssamlingar med vykort från slutet av 1800-talet fram till idag. Den största delen har kommit in via pliktleveranser, men tyvärr är det långt ifrån allt som skickas in. Det innebär att en vykortssamlare av till exempel en specifik ort ofta har flera vykort över just denna än vad som finns i KB:s samling.

Ett kollage med de olika vykortsmotiv som förekommer i vykortssamlingen, t. ex. vykort med topografiskt motiv, vykortsporträtt, noveltykort mm.

Ett kollage med olika motiv som förekommer i vykortssamlingen.

Vi uppskattar att samlingen idag innehåller runt 700 000 vykort. Den delas in i topografiska vykort, porträttvykort, vyhäften, noveltykort, jul- och nyårskort och en allmän del där vi samlar mer generiska vykort som gratulationskort och humorkort, vilka sedan sorteras på året de inkom.

Noveltykort är vykort med konstiga former, glitter eller pop-updelar. I kollaget ovan exemplifieras det med vykortet av en älg på vilket en liten plastdosa med älgbajs sparats längst ner till höger.

Kalendrar med luckor av olika slag

På KB finns närmare 200 kalendrar som kallas Lucköppningskalendrar, eftersom inte alla är adventskalendrar. Det kan även vara frågan om reklamkalendrar, konstkalendrar och lotterikalendrar och dessa behöver inte alls ha tjugofyra luckor.

Kollage av fyra adventskalendrar:

Ett kollage med exempel på fyra olika adventskalendrar från KB:s bildsamling

I första hand är det dock den klassiska adventskalendern som kommer in via plikten. På bilden syns ett urval med adventskalendrar som finns i KB:s samling:

  • Sveriges flickors scoutförbunds adventskalender (Barnens adventskalender) från 1930-talet, illustrerad av Aina Stenberg-Masolle
  • Albert & Herberts julkalender från 1982, illustrerad av Hans Westman
  • Tv:s och Radions julkalendrar (Kråkan och Mamma Mu/Kurt Olsson) från 1990, illustrerade av Sven Nordqvist respektive Folke Strömbäck
  • Skogsmulles julkalender från 2011 illustrerad av Eva Rönnblom

Inlägget är skrivet av Marlene Eriksson och Malin Joakimson