Få hjälp att hitta kartor

Många kartor är inte sökbara och då kan du behöva hjälp att hitta. Här kan du kontakta oss.

Du kan hitta kartor i Libris Länk till annan webbplats. och Regina Länk till annan webbplats., men samlingarna är till stora delar bara sökbara i kortkataloger och förteckningar. Därför kan du behöva kontakta oss för att hitta det du söker. 

Viktigt att känna till

För att få tillgång till original ur samlingarna måste du ha ett lånekort på KB. Ansök om lånekort.

KB:s kartor får du i så fall tillgång till i Specialläsesalen.
Läs mer om läsesalen.

Mycket kan du dock få tillgång till på distans, genom digitaliseringar eller lågupplösta referensbilder.

I KB finns endast ett fåtal lantmäterikartor över enskilda byar och gårdar. Sådana bör i första hand sökas på Lantmäteriets webbplats Historiska kartor Länk till annan webbplats. och i Riksarkivets databas Sveriges äldsta storskaliga kartor Länk till annan webbplats..

Anpassa din fråga

Du kan få hjälp att hitta kartan du söker via formuläret nedan. Vi kan lättare hjälpa dig om du anpassar din fråga efter dessa sökingångar. Ju mer specifik du är, desto snabbare service kan vi ge.

Allmänna uppgifter

 • geografisk plats?
 • titel?
 • kartograf?
 • tidsperiod?
 • skala?
 • tryckt eller handritad?
 • färg eller svartvit?

Precisera gärna även detta:

 • om du söker en hel karta eller ett utsnitt över ett särskilt område.
 • om det är något särskilt du vill se på kartan, till exempel tomtgränser, gatunamn eller byggnader.

Söker du en särskild typ av karta? Här ser du några exempel på vad som finns:

 • tematiska kartor: geologi, vegetation etcetera
 • sjökort
 • adress- och turistkartor över städer och tätorter
 • väg- och järnvägskartor
 • krigskartor
 • historiska kartor
 • fritidskartor: orientering, kanotleder, cykelleder etcetera
 • översiktskartor över enskilda länder
 • atlaser: sjöatlaser, världsatlaser, nationalatlaser etcetera
 • faksimilutgåvor av äldre kartor och kartverk
 • kartbibliografier och kataloger
 • handböcker och tidskrifter om kartografi

Fråga oss om KB:s kartsamling


Var så specifik i din beskrivning som du kan.

Land, ort, region etc.

Kartograf, tecknare, gravör etc.

Om kartan är känd under en särskild benämning, t.ex. "Carta Marina"Ta del av vårt digitaliserade material

Det kan finnas begränsningar kring tillgängligheten på vissa kartor, men du kommer åt att se många av dem hemifrån.

De kartor som är digitalt tillgängliga kan du se och ladda ner via katalogposterna i Libris Länk till annan webbplats. och Regina. Du kan också ta del av kartor i KB:s digitala kollektioner och på data.kb.se Länk till annan webbplats..

Original

Kartor som är digitalt tillgängliga tas inte fram i original. Detsamma gäller vissa sköra och ömtåliga kartor, som kan vara spärrade för framtagning av bevarandeskäl. Om du av särskilda skäl behöver få tillgång till originalen kan du ansöka om specialtillstånd, som utfärdas av chefen för Enheten för samlingsförmedling.

Upphovsrätt

Många av våra våra kartor omfattas av upphovsrätt. Läs mer om upphovsrätt.

Om samlingarna

Upptäck KB:s kartor

På KB kan du resa jorden runt på 300 000 kartblad, 2000 atlaser och en och annan jordglob.

Läs mer om kartsamlingen
Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?